Když cyklista zaviní nehodu… Co dělat, abyste neplatili miliony

  g+   sdílet  

Se slunečným a teplým počasím přichází také období intenzivních cyklistických radovánek. Na kolo se vydáváme jak po Česku, tak do zahraničí. I když jsme vybaveni všemi bezpečnostními prvky a jezdíme opatrně, může se stát, že na kole zaviníme nehodu. Jak postupovat, abychom kvůli škodě na majetku nebo na zdraví poškozeného neplatili astronomické částky?

Nehodovost cyklistů stoupá

Podle policejních statistik stoupla meziročně nehodovost na jízdním kole skoro o 14 %. Loňský rok přinesl o 329 cyklistických nehod více než ten předešlý, celkem jich bylo nahlášeno 2 724. Usmrceno bylo přitom 38 cyklistů. Bezpečnou jízdu na silnici by měla každému cyklistovi zajistit takzvaná povinná výbava. Tu tvoří zejména správně a zákonně vybavené kolo. Přilba je pak důležitá nejen pro cyklisty do 18 let, ale pro všechny věkové kategorie. Může zachránit život, a to zejména při srážce s pevnou překážkou. „Kromě těchto základních elementů je samozřejmě také důležité být viděn a dobře vidět, tedy použití reflexních prvků a světel či svítilen. Většinou také doporučuji mít staženou na mobilu nejen navigaci či mapu, ale i aplikaci Záchranka pro rychlé přivolání pomoci sobě nebo druhým,“ vypočítává Stanislava Jakešová z Týmu silniční bezpečnosti. Upozorňuje i na to, co bychom naopak měli při cyklojízdě eliminovat. „Naprosto vyloučit bychom samozřejmě měli alkohol. Alkohol a návykové látky jsou bezesporu zabijákem cyklistů. Nejvíce nehod, usmrcených a těžce i lehce zraněných cyklistů pojí řízení jich nebo jiných účastníků jízdní dopravy pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší,“ doplňuje. Podle jejích slov bylo 555 nehod, 6 úmrtí, 43 těžkých a 440 lehkých zranění cyklistů vloni ovlivněno právě jízdou s alkoholem v krvi.

Prevence mimo bezpečnostní výbavu

Povinná výbava a rozumná jízda však nejsou jedinou prevencí, jak předejít nepříjemnostem. Uvědomělý cyklista by měl počítat s tím, že k nehodě může tak jako tak dojít, a před problémy ohledně náhrad škod z nehody mu může pomoci odpovědnostní pojistka. Tu je však potřeba mít sjednanou preventivně. „Pojištění odpovědnosti se vztahuje na újmy způsobené při běžných činnostech, patří sem také rekreace a zábava včetně rekreačních sportů, chůze, jízdy na kole nebo na koni. Vztahuje se na všechny události, které se stanou na území Evropy, takže platí i pro jedince nebo rodiny, kteří vyjedou na kolo mimo tuzemsko. Výhodou je, že taková pojistka platí pro celou domácnost, tedy všechny členy rodiny žijící na jedné adrese. Pojištění pokrývá škodu až do výše 25 milionů korun,“ vysvětluje Michal Kozub, produktový manažer z Direct pojišťovny mající na pojištění odpovědnosti nejvyšší limity na českém trhu. Odpovědnostní pojistka přitom kryje většinou náklady na újmu na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady jeho nákladů na zdravotní péči a odškodnění za smrt. Vztahuje se také na další škody, které mohou vzniknout například při nehodě.

Češi rádi podvádějí, postih pak hrozí i oběti nehody

Libůstkou Čechů je však nejen zapomínat na odpovědnostní pojistku, ale když už k nějaké nehodě dojde, tak vlastně i uchýlit se k malému pojistnému podvodu. „Podstatnou okolností je, že velká část české populace nemá sjednáno pojištění odpovědnosti v občanském životě, a tak škodu, kterou způsobí například právě jízdou na kole, nemají u koho uplatnit. Musejí jí uhradit z vlastních prostředků, jenže vyplacené částky na náhradu mohou jít do roviny několika milionů. Proto se v praxi často stává, že viníci cyklistické nehody, zejména pokud dojde ke škodě pouze na majetku, se snaží tuto škodu uplatnit v rámci povinného ručení na svoje osobní vozidlo či motocykl, s tím, že uvedou nepravdivé skutečnosti o vzniku nehody,“ komentuje advokát Michal Hon. Upozorňuje také, že takové jednání naplňuje znaky skutkové podstaty pojistného podvodu. „Trestní postih pak může hrozit i poškozenému, který s takovým postupem vysloví souhlas a potvrdí smyšlený vznik škody,“ uzavírá Hon.

Když už k nehodě dojde…

Z právního hlediska vzniká při jakékoliv cyklistické nehodě odpovědnostní vztah. Pokud cyklista při karambolu poškodí jakýkoliv majetek, nebo dokonce někoho zraní, porušil tím svou právní povinnost a vzniká škoda, ať už se jedná o skutečnou škodu, nebo ušlý zisk, případně o újmu na zdraví. „Nejčastěji se jedná o porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ale může se jednat i o porušení zcela obecných předpisů týkajících se ochrany zdraví a majetku občanů,“ říká Hon. Dojde-li ke vzniku nehody, měl by samozřejmě viník v případě srážky s jiným cyklistou poskytnout první pomoc, eventuálně přivolat složky integrovaného záchranného systému. Jestliže je výsledkem jen škoda na majetku, je vhodné vše pečlivě nafotit, aby měl viník zdokumentováno, jakou škodu reálně způsobil, a aby po něm následně nebyla vymáhána náhrada škody ve větším rozsahu, než za kterou nese odpovědnost. Když dojde ke škodě na takovém majetku, jehož majitel není přítomen či znám, měl by viník učinit nezbytné kroky k předání informace o tom, kdo škodu způsobil. „Lze například umístit na místo škody lístek se vzkazem a telefonním číslem. Toto je přirozeně na morálce každého, zda ponese čestně odpovědnost za vzniklou škodu,“ dodává Hon. Dále je vhodné zajistit si kontakt na svědky, kteří byli nehodě přítomni či ji nějak vnímali. Svědek totiž může potvrdit skutkovou verzi nehody a vyloučit či omezit zavinění na viníkově straně.

 

 

  g+   sdílet