VIDĚT DÁL: DS MATRIX LED VISION

  g+   sdílet  

DS Automobiles je prvním výrobcem v segmentu, do něhož spadá DS 3 Crossback, který používá matrixové světlomety, DS Matrix LED Vision. Tato pokročilá technologie se ukazuje být skutečným přínosem z hlediska bezpečnosti a komfortu řidičů i ostatních účastníků silničního provozu.

 

Světlomety DS Matrix LED Vision, které jsou pro impozantní siluetu vozu DS 3 Crossback zcela zásadní, nabízejí špičkovou avantgardní technologii. Skládají se ze dvou odlišných částí, jednak jde o tři LED moduly, které plní funkci potkávacích světel, jednak o modul Matrix Beam pro dálková světla. Ve stylu přední části vozu DS 3 Crossback hrají hlavní roli.

Modul Matrix Beam umístěný ze stran DS Wings je rozdělen do 15 samostatných segmentů, jež se rozsvěcují a zhasínají postupně podle podmínek v okolí vozu, které sleduje kamera umístěná v horní části čelního skla. Paprsek světla se automaticky přizpůsobuje pro vylepšené svícení a jízdu s trvale rozsícenými dálkovými světly, aniž by docházelo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu.

Co říkají pravidla silničního provozu?

Pravidla silničního provozu platná ve Francii uvádí, že potkávací světlomety musí účinně osvětlit vzdálenost 30 metrů, aniž by oslnily ostatní řidiče. Dálkové světlomety musí osvítit nejméně 100 metrů, ale podle předpisů je nutné přepnout na potkávací světla, aby nedošlo k oslnění ostatních účastníků silničního provozu, pokud se má vůz setkat s jiným protijedoucím vozidlem nebo pokud jede v krátké vzdálenosti za jiným vozidlem. Přepnutí z dálkových světel na potkávací světla musí proběhnout v dostatečném předstihu, aby neoslnily při jízdě ostatní účastníky silničního provozu.

V noci je riziko smrtelné nehody sedmkrát vyšší

Podle Národní meziresortní observatoře pro bezpečnost silničního provozu představují noční nehody významnou část silničních nehod zaznamenaných každoročně ve Francii. V roce 2018 se míra smrtelných nehod v noci přiblížila 42 %, a to přesto že je v noci provoz na silnici  výrazně menší.

Jako za denního světla, bez oslnění

Při výjezdu z města se na konci řady pouličních lamp objeví značka o konci obce. Za ní je temná noc. Kamera v horní části čelního skla DS 3 Crossback zjistí absenci světla. Informace se předává světlometům DS Matrix LED Vision. Kromě tří LED modulů potkávacích světel se aktivuje i modul Matrix Beam.

Zevnitř směrem ven se postupně rozsvítí patnáct segmentů a světla se změní na dálková. Kinematika vyvolá „wow“ efekt. Osvítí se silnice i krajnice. Jízda je bezpečnější, zvýší se pozornost řidiče.

V dálce je vidět první náznak světel. Blíží se další auto. Kamera to vidí a sleduje jeho jízdu. Světelné segmenty modulu Matrix Beam osvětlující protijedoucí vůz se okamžitě vypnou a vytvoří zónu, v níž svítí pouze potkávací světla. Síla osvětlení na obou stranách zůstává nedotčená. Systém DS Matrix LED Vision si tak dokáže úpravou svých 15 segmentů poradit s přítomností dalších automobilů v obou směrech a umožňuje jízdu s dálkovými světly, aniž by docházelo k oslnění ostatních účastníků silničního provozu.

Étienne Menant, projektový manažer pro DS 3 Crossback: „Toto dynamické řízení jednotlivých segmentů umožňuje dokonale přizpůsobit světelný výkon dráze vozu DS 3 Crossback a výkon světel se rovněž přizpůsobuje dané situaci. Toto přizpůsobování probíhá také při vjezdu a výjezdu z města, kdy segmenty postupně zhasínají  nebo se rozsvěcují a dochází samočinně k přepnutí na potkávací světla nebo k návratu na dálková světla.“

Zapnutí DS Matrix LED Vision

Jak zapnete modul Matrix Beam? Otočte spínač ovládání světlometů do automatické polohy. Chcete-li jej trvale zapnout nebo vypnout, stačí na dotykovém displeji použít nabídku „řízení“. V případě nouze se zapnutím výstražných blikacích světel funkce vypne nebo restartuje.

Upozornění: první spuštění modulu Matrix Beam musí proběhnout v rychlosti vyšší než 40 km/hod. Funkce se vypne při rychlosti nižší než 25 km/hod. Při velmi špatných podmínkách viditelnosti (hustý sníh nebo silný déšť, hustá mlha), je vhodné tuto funkci deaktivovat.

 

 

  g+   sdílet