Automobil vs. tramvaj – nehody z nepozornosti či neznalosti

  g+   sdílet  

Intenzita dopravního provozu na území velkých měst ČR neustále vzrůstá vlivem většího počtu motorových vozidel a také výrazně vyšší potřebou vyžívání vozidel MHD. V této souvislosti se bohužel zvyšuje mimo jiné i riziko dopravních nehod městských tramvají s motorovými vozidly či chodci.  

 

Z dostupných statistik vyplývá, že za rok 2019 došlo na území ČR k 2730 mimořádným událostem, při kterých došlo k usmrcení 7 osob a ke zranění 485 osob. Nejvyšší počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly, popř. chodci, byl zaznamenán na území Hlavního města Prahy, následovala moravská metropole Brno a dále město Ostrava. V roce 2020 jsou zatím statistiky v celkových počtech, týkajících se této kategorie dopravních nehod lehce příznivější. Od začátku letošního roku do konce měsíce května došlo v ČR k 828 mimořádným událostem se zraněním 128 osob, avšak zatím bez ztráty jediného lidského života.

„Při porovnávání údajů nehodovosti je však nutné vzít v úvahu jejich částečné ovlivnění nedávným vyhlášením nouzového stavu a následně zavedenými opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19. Závažnost tohoto tématu tak zůstává nadále aktuální, a to nejen v Praze, kde se nedávná vážná dopravní nehoda vozidla taxislužby s tramvají stala námětem dalšího edukativního videa pro naši kampaň s cílem posílit prevenci proti takovým nehodám s často vážnými následky.“ vysvětluje Lukáš Hutta, výkonný manažér Asociace Záchranný kruh, která kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou dlouhodobě připravuje.

Praxe ze silničního provozu ukazuje, že příčin dopravních nehod s účastí tramvaje a motorového vozidla je hned několik. Mezi ty časté patří nepozornost řidiče a také neznalost pravidel silničního provozu. „Pokud jede tramvaj po tramvajovém pásu v úrovni vozovky, může na něj řidič vjet při objíždění, předjíždění či pokud nemá dost místa mezi okrajem vozovky a tramvajovým pásem. Jestliže je však tramvajový pás nad či pod úrovní vozovky, nebo od vozovky oddělený, může ho řidič přejíždět jen příčně a v místech k tomu přizpůsobených,“ objasňuje jednu z mnoha situací na tramvajových kolejích Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh.

Při střetu tramvaje s motorovým vozidlem navíc vstupují do hry také fyzikální zákony. Vysoká hmotnost tramvajové soupravy v řádu desítek tun způsobuje poměrně dlouhou brzdnou dráhu. Například při rychlosti okolo 40 km/hod. na rovné koleji se brzdná dráha cestujícími neobsazené tramvaje dostává až na hodnotu přibližně 18 metrů. To je vzdálenost, která k zabránění dopravní nehody zpravidla nestačí. „Největším problémem při střetu tramvaje s automobilem je jejich váhový nepoměr. Poškození osobního automobilu je tak mnohem rozsáhlejší a tomu odpovídá i poměrně velký rozsah zranění osob uvnitř vozu, kdy dochází k poranění nejen končetin, ale i hlavy a hrudníku z různě deformovaných částí karosérie. Následná péče a rekonvalescence je poté dlouhá a často mají tito lidé i trvalé následky,“ potvrzuje MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. I při těchto dopravních nehodách však přicházejí lidé o to nejcennější – o své životy.  Nezanedbatelným pohledem na toto dopravní téma je také nezáviděníhodná situace řidičů tramvají, kteří při své každodenní nelehké práci nesou zodpovědnost za desítky přepravovaných pasažérů – i proto je porušení dopravních předpisů ze strany řidičů motorových vozidel velice riskantní, a to nejen pro ně samotné.

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE: ZDE

 Zdroj dat: Tiskové informace DPP, Drážní inspekce

 O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.

Více informací: realita.tytozvladnes.cz.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

 

 

  g+   sdílet