Časová tíseň za volantem spouští nebezpečné reakce řidiče

  g+   sdílet  

Čas je v dnešní nelehké době tím, co mnohým lidem velmi schází. V mnoha činnostech ho lze ušetřit. Pokud se však člověk snaží ušetřit cenné minuty či hodiny za volantem motorového vozidla, většinou inklinuje k nepředvídatelnému chování na silnici. A to je často jediná příčina mnoha vážných dopravních nehod. 

Jen za první měsíc nového roku 2021 došlo, dle statistiky Policie ČR, k 7 054 dopravním nehodám při kterých zemřelo na silnici 26 osob a 56 osob bylo těžce zraněno. Přesto, že meziroční srovnání ukazuje v těchto výsledcích mírný pokles, především vlivem vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru, rozhodně není důvod k přílišnému optimismu.

Právě toto nelehké období, které klade na psychiku jednotlivců z mnoha důvodů obrovské časové nároky se částečně negativně promítá i do bezpečnosti silničního provozu. „Čas je vzácná komodita, která se nedá nahradit. Na druhou stranu, všechno má svůj čas. Tady je poměrně na místě srovnání motorismu s letectvím. Instruktoři, kteří se zabývají výcvikem pilotů zjistili, že pokud se pilot dostane do časově stresové situace, je u něho až jedenáctkrát vyšší pravděpodobnost nějaké chyby,“ říká Bc. Roman Budský BA (Hons), MBA, předseda expertní rady Platformy VIZE 0.

Mezi ty nejčastější chyby řidiče spojené s časovým stresem za volantem patří logicky nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Právě vyšší rychlost vozidla vzala v lednu letošního roku život osmi lidem. Řidiči často opomíjejí jednoduchý matematický model, kdy nejvíce času lze ušetřit mírným zrychlením při celkově nízkých rychlostech. Řečeno slovy čísel, zvýšení rychlosti jízdy o 10 km/hod. z původní rychlosti 40 km/hod. ušetří na trase dlouhé 100 km přesně 30 minut. Pokud se na totožné trase zvýší rychlost jízdy o stejných 10 km/hod. ale při původní rychlosti 80 km/hod., bude úspora času pouhých 8 minut. Proto je vysoká rychlost s cílem ušetřit drahocenný čas mnohdy zbytečným riskováním za volantem. Nezanedbatelným problémem je při vyšší rychlosti také delší brzdná dráha vozidla pro jeho bezpečné zastavení.

Časový stres za volantem však vyvolává i další nežádoucí reakce řidičů, především nepozornost a také špatné vyhodnocení situace na silnici. Výsledkem může být riskantní předjíždění nebo v různé formě projevená agresivita v jízdě. Je bez pochyby, že nemalé procento z 83 obětí dopravních nehod způsobených nesprávným předjížděním v roce 2020 má na svědomí závod řidičů s časem. „Jako důležité vidím v prevenci především správné naplánování cesty, ať jedeme kamkoliv. Pokud chceme být někde na čas, je potřeba si vytvořit dostatečnou časovou rezervu. Pak nás totiž nebude nic nutit k přílišnému spěchu za volantem vozidla,“ doporučuje PhDr. Michal Walter, dopravní psycholog. Dlužno dodat, že velkým pomocníkem ke správnému plánování cesty může sloužit hned několik chytrých aplikacích v mobilních telefonech.

„Dnes, více než kdy jindy, jsou silnice odrazem stavu ve společnosti. Problémy ze svých soukromých i pracovních životů spojených s nedostatkem času si lidé často přenáší za volant, aniž by si možná uvědomovali závažnost takové situace. Proto se snažíme stále apelovat na dodržování nejen pravidel psaných vyhláškou, ale i těch běžných lidských, ve kterých hraje prim ohleduplnost, předvídání, pozornost či tolerance. Vracíme se tak stále ke známému doporučení Spěchej pomalu,“ hodnotí situaci Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou.    

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE:  WEB  nebo  YouTube

Zdroj dat:

Statistika nehodovosti, Leden 2021 – Policie ČR

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020, Besip – Ministerstvo dopravy/CDV

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.

Více informací: realita.tytozvladnes.cz.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

 

  g+   sdílet