O bezpečném prázdninovém cestování rozhoduje mnoho faktorů, především únava.

  g+   sdílet  

Prázdninové měsíce patří díky dovolenkovým cestám a výletům k těm nejvíce oblíbeným. Čas zaslouženého odpočinku se však může nečekaně změnit v noční můru. Dlouhé cestování za volantem vozidla totiž generuje zvýšené riziko dopravní nehody, které však lze účinně eliminovat.

Bohužel statistika dopravních nehod Policie ČR potvrzuje, že euforie řidičů v kombinaci s co nejrychlejším přesunem na vzdálené místo dovolené nebo při návratu z ní stále vyhrává před odpovědným přístupem a chováním za volantem v takové situaci. Loňský srpen byl z pohledu počtu dopravních nehod a zejména jejich následků nejhorším měsícem v roce. Při 9 139 dopravních nehodách přišlo na českých silnicích o život 57 lidí a 206 účastníků dopravních nehod utrpělo těžká zranění. A velmi podobně na tom byl i druhý prázdninový měsíc červenec, kdy přišlo o život 41 účastníků dopravních nehod. Je téměř bezpochyby, že na této tragické bilanci se výrazně podílí únava řidičů při dlouhém prázdninovém cestování za volantem vozu. V evropském měřítku je poté každá čtvrtá smrtelná dopravní nehoda způsobena únavou.

A přitom právě únava řidiče za volantem přichází sice pozvolna, ale o to zákeřněji. „Unavený řidič má již po čtyřech hodinách nepřetržité jízdy o polovinu delší reakční dobu a až na dvojnásobek narůstá pravděpodobnost, že bude viníkem dopravní nehody. Po šesti hodinách je to již osminásobek. Náhlou situaci prostě nevyřeší a není jistota, že zareaguje správně,“ varuje před častou příčinou dopravních nehod Bc. Roman Budský BA (Hons), MBA, předseda expertní rady Platformy VIZE 0. S únavou za volantem při dlouhých cestách bojuje mnoho řidičů a často si k tomu berou na pomoc energetické nápoje či silnou kávu. „Problémem je však skutečnost, že požitím těchto nápojů křivka pozornosti a vnímání situace jde sice rychle nahoru, ale také velmi rychle klesá. Proto se jedná o krátkodobé řešení. Nejlepším lékem proti únavě je prostě spánek. Vyspat se hlavně před jízdou a pokud to není možně, zařadit do dlouhého cestování přestávku na klidném místě s krátkým pospáním v délce aspoň dvacet minut,“ doporučuje PhDr. Michal Walter, dopravní psycholog.

Přehlížením prvních náznaků únavy se řidič při několikahodinové cestě bez odpočinku může dostat do další fáze – mikrospánku, tedy stavu, kdy si organismus sám vynutí odpočinek a na krátkou chvíli prostě „vypne“. K tomu Roman Budský vysvětluje: „Na 3-15 sekund přestane řidič vnímat okolí. Prostě neví, co se děje. Pak jsou dvě možnosti – buď se probudí, nebo usne úplně. Za tu dobu může ujet až 300 metrů. Nejhorší však je skutečnost, že držením volantu zpravidla zajíždí vpravo nebo vlevo, tedy do protisměru. Drtivá většina řidičů si říká, že mikrospánek na sobě pozná. Ale, opak je bohužel pravdou.“ Z pohledu účinné prevence proti únavě je tedy velmi důležité cestu, a nejen tu prázdninovou, nejprve velmi pečlivě naplánovat, včetně případných přestávek. V některých případech pomáhají s volbou přestávky elektronické bezpečnostní systémy u moderních vozidel. Během těchto přestávek je doporučen řidičovi pohyb pro celkové oživení organismu případně krátký spánek. Odpovídající délka spánku před samotnou cestou je však zcela zásadní. „Říká se, že nejkritičtější je při návratu z dlouhé dovolené posledních 30 kilometrů. Není proto vůbec žádnou ostudou právě v této chvíli zastavit vozidlo třeba u nejbližšího benzinového čerpadla a odpočinout si. Je to ta nejlepší cesta k uchování příjemných zážitků a vzpomínek z prázdninových destinací,“ doporučuje Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou.    

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE:  WEB  nebo  YouTube

Zdroj: Statistika dopravní nehodovosti Policie ČR, iBesip.cz, nehody.cdv.cz

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.

Více informací: realita.tytozvladnes.cz.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

 

 

  g+   sdílet