Česká pomoc nejen s bezpečností v Jordánsku

  g+   sdílet  

Dne 2. října 2012 přiletěl zpátky do Čech, plk. Ing. Vladimír Vlček, který působí na pozici náměstka krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém Moravskoslezského kraje, a v minulých sedmi dnech také jako vedoucí vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního centra EU nasazeného v Jordánsku. Zde měl na starosti zavedení postupů a standardů při koordinaci humanitární pomoci na místě. Dále zajišťoval příjem a distribuci materiální humanitární pomoci států EU, která je směřována syrským uprchlíkům na území Jordánska.

Plk. Vlček má za sebou řadu zahraničních zkušeností. Působil například jako velitel vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního střediska EU po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku v březnu 2011. Kromě Japonska má bohaté zkušenosti z misí v Namibii a Tádžikistánu.
I z jeho zkušeností je mimo jiné vidět, jak aktivně se Česká republika podílí na humanitární pomoci do zahraničí. A z jeho působení v Jordánsku vyplývá, že finanční pomoc postižené zemi není tím jediným, co může Česká republika nabídnout. Tak tomu bylo i v případě vyslání plk. Vlčka. Česká republika sice do Jordánska neposlala materiální pomoc, ale vyslala svého experta, který na místě, díky svým bohatým zkušenostem, pomohl s organizací a koordinací humanitární pomoci.
Jak je popsáno níže, humanitární pomoc může mít nejrůznější podoby.
„Humanitární pomoc, jako výraz solidarity s postiženými, je součástí úsilí mezinárodního společenství o řešení kritických situací a problémů tam, kde jejich řešení přesahuje možnosti postižených zemí. V řadě případů je humanitární pomoc předstupněm dalších, systematičtěji zaměřených forem pomoci, předjímajících další rozvojové záměry“. Říká plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel odboru operačního řízení generálního ředitelství HZS ČR.
V případě jakékoliv mimořádné události, kdy postižený stát požádá o pomoc prostřednictvím příslušné mezinárodní organizace nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v postiženém státu, je tato informace přijata na operačním a informačním středisku MV – generálního ředitelství HZS ČR, které v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí připraví návrh na poskytnutí pomoci. Dále pak operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR s mezinárodní organizací aktivně spolupracuje při přípravě, koordinaci a realizaci humanitární pomoci.
Česká republika poskytuje do zahraničí humanitární pomoc na bilaterální úrovni nebo prostřednictvím mezinárodních organizací. Kontaktním místem České republiky pro mezinárodní organizace a jejich operační centra jako jsou EU-MIC, NATO-EADRCC, MAAE, UN-OCHA atd. je operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR.
  g+   sdílet