ONISYSTÉM užitečný partner pro Vaše vozidla.

  g+   sdílet  

Stále stoupající náklady na provoz vozidel a autoparků nás nutí hledat řešení , která uspoří náklady , zefektivní provoz a ochrání majetek. Onisystém  je na trhu v tomto oboru druhou největší sítí pro tyto monitorovací služby a zcela první v počtu zásahových vozidel pro ČR .Na podrobnosti k systému se ptáme pana  Ivana Třešňáka ze společnosti RTH Security s.r.o, která montuje systémy do vozidel a zasahuje při krádeži vozidla . „Základní princip fungování je u všech konkurenčních systémů podobný .Do vozidla se nainstaluje jednotka , která zpracovává dodané informace, archivuje je a potřebné informace odesílá do prostředí , ve kterém s nimi pracuje uživatel .V základu má zákazník jako bonus ještě knihu jízd ,,SPZ2012“ ve které zpracovává jízdy ,vyúčtování cest , sleduje spotřeby vozidel apod. S tímto a službou ,,ONI Sledování“ vystačí každá firma , která chce on line vidět kde má vozidla , evidovat jejich jízdy , statistiky využití vozidel a hlídat náklady na zbytečné a soukromé jízdy. Nemusí být při tom ani porušeno soukromí zaměstnanců , neboť lze nastavit systém tak , aby při soukromé jízdě nebylo vidět kde vozidlo jezdí , pouze se evidují Km. Systém umí víc. Může jít o připojení navigací do jednotky a umožnění tím komunikace mezi řidičem a dispečinkem , odesílání adres ,zpráv , čísel zakázek  a jiných údajů dle Vašich potřeb. To samo zlevní komunikační provoz, činí jej dokladovatelným  a jednoznačným .Navigace nemusí zůstávat ve vozidle , aby byla chráněna před odcizením a zprávy dorazí ihned po zapojení do konektoru ve vozidle.

Co Pro ty , kteří si k tomu všemu chtějí vozidlo hlídat sami ? „Těm je určena služba  „ONI Sledování Plus“ . tato jednotka má v sobě vysoce kvalitní detektor , který umí hlídat mnoho praktických stavů Vašeho vozidla a Vám na mobil či mail poslat informaci , má li vozidlo poplachový stav. Ten umí poslat  „ nehodu na parkovišti“ , často při parkování Vám poškodí někdo auto a ujede, zde o tom hned víte. Dále „krádež kol“ , kdy dojde k naklonění vozidla třeba heverem a opět to víte včas. Samozřejmostí je neautorizovaná jízda , která způsobí poplachový stav . Cennou informací je i „dopravní nehoda“ , kterou systém odešle někomu jinému , než řidiči. Tento stav způsobí opravdu velký náraz při jízdě. Někdo pak ihned ví kde jste, může věc prověřit a případně zavolat pomoc , kterou informuje o místě nehody s vysokou přesností.Systém dokáže vytvořit graf nehody , takže se dá zcela přesně vyhodnotit její průběh, rychlost , náraz , jeho směr a co se z vozidlem dělo po nárazu.A to nemusíte mít žádný autoalarm , to vše umí jednotka systému. Vše můžete vidět on line i ve svém mobilu , pokud je dostatečně „chytrý“ , nebo SMS zprávou. Mnoho firem sleduje spotřeby PHM pomocí tohoto systému. Cena takové úpravy se jistě brzo vrátí , neboť toto se provádí u nákladních vozidel , kde jsou i tisícilitrové nádrže , kde ztráta pár litrů se těžko jinak prokazuje.

Měření spotřeby není nijak jednoduchá záležitost. „ Ano musí být totiž zohledněny jak fyzikální vlastnosti měřených hmot ve vztahu k teplotě, ve vztahu k pohybu v nádrži a ve vztahu k náklonu vozidla , tak i bezpečnostní z hlediska vznětlivosti a tlaku..ONI systém využívá  měřících tyčí s technologiemi vyhodnocení s velmi přesným výsledkem měření.“

Pro toho kdo má auto , které se může stát zdrojem náhradních dílů či produktem nechtěného vývozu za hranice je pak doporučena služba „ONI Střežení“, jak toto funguje ? „Systém je připojen na pult operačního centra ONI , které se rychle a profesionálně stará o Vaše vozidlo. Pokud dojde k odcizení , jsou okamžitě po ověření vyslána nejbližší zásahová vozidla , která provedou dohledání vozidla. Systém jako druhý v ČR využívá k dohledání radiovou komunikaci vozidla , což většina podobných konkurenčních  systémů nenabízí.“ Ono se často zdá , že namontuje li se do auta systém , který  pošle při poplachu souřadnice, že je to to nejlepší.

„Po mnoholetých zkušenostech v oboru mohu zodpovědně říci: je to lepší než nic , ale kdo opravdu hledal odcizené auto zjistí teprve, jak je to málo. Vozidla jsou někdy ukryta v různých garážích , areálech a systém v místě nevidí na oblohu , aby znal svou polohu přesně. Je to pak hledání v kupce sena , leckdy na hranici zákonných možností“ .Jak to funguje u ONI systému ? „Naše zásahová vozidla jsou vybavena směrovým vyhledávacím zařízením. To nám umožňuje při ztrátě GPS signálu hledaného vozidla zahájit zaměřování frekvenčního vysílání vozidla, které zajišťuje jednotka vozidla. Pak lze přesně dohledat vozidlo i v prostorech bez signálu GPS polohy.“  Jaká je úspěšnost systému při odcizení vozidla ? „Nám se zatím podařilo vždy najít co jsme hledali , i když to někdy bylo velmi nelehké. Celkově dle statistiky je úspěšnost velmi vysoká právě pro možnou operativní rychlost zásahu při vysokém množství zásahových vozidel a pokrytí celé republiky.“

A kolik to stojí ? „ Cenovou kalkulaci provedeme bezplatně každému zájemci o systém .Ceny vychází z obtížnosti instalace , vybraných prvcích ,množství vozidel apod. Jednotka pro sledování se pohybuje kolem 6000,-  u střežení  9960,- . Instalace může být orientačně dle typů od 1200 ,- do 5000,- . Služby ONI vychází z četnosti  komunikace vozidla. ONI sledování se pohybuje kolem 200,- ,ONI sledování plus 250,- a ONI střežení 450,- Kč měsíčně bez DPH. V našich firemních vozidlech systém také máme , opravdu se nám snížili privátní jízdy, zbytečné jízdy a zefektivnilo využití vozidel. Vzhledem k tomu že provozujeme PCO a střežíme objekty, jsme pak schopni doložit přesně zásahové časy pro potřeby klienta či policie.

Kam se může zájemce o informace ,nebo systém obrátit ? „ Informace o systému jsou dostupné na našich stránkách www.okoprahy.cz  a pro zpracování kalkulace či uzavření smlouvy pak na mne, Ivan Třešňák  602249110 .

Děkujeme za rozhovor a přejeme samá nalezená vozidla.

  g+   sdílet