Zajištěno 600 000,- v souvislosti s metylalkoholem

  g+   sdílet  

Kauza Metyl – zajištění 600 tisíc korun

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) v uplynulých dnech zajistili z bankovního účtu, jako výnos z trestné činnosti, částku 599 tisíc korun, která by podle jejich závěrů měla souviset s kauzou METYL.

Na základě oznámení Finančně analytického útvaru Ministerstva financí kriminalisté ÚOKFK SKPV zjistili, že v září 2012 měl jeden z obviněných mužů v kauze METYL nechat založit ukrajinskou státní příslušnici dva bankovní účty (běžný a spořící). Jako disponent k  účtům se však měl nechat zapsat právě on. Tento muž měl navíc vše v bance vyřizovat, kdy jako e-mailové spojení uvedl svoji mailovou adresu. V následujících dnech měl prostřednictvím vydané debetní karty vložit na běžný účet celkem 599 tisíc korun (ve čtyřech vkladech), kdy tato částka byla následně převedena na spořící účet.
V této věci jsou policejním útvarem zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Spisový materiál bude předán kriminalistům Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, kteří výše uvedeného muže stíhají pro trestný čin obecného ohrožení.
  g+   sdílet