Obava ze ztráty soukromí zaměstnanců – lokalizace osob na pracovišti

  g+   sdílet  

dh01

RTLS systémy jsou běžně instalovány v celém vyspělém světě, včetně USA, Švýcarska, Německa, Velké Británie, Rakouska, atd. tedy i tam, kde jsou na ochranu osobních údajů velmi citliví. Nemáme žádné relevantní informace o tom, že by tyto instalace probíhaly v rozporu se zákony, ať již lokálními či celoevropskými. Je samozřejmě nutné dodržet všechna procesní pravidla, dle požadavků příslušné legislativy.

dh02

Lokalizace osob na pracovišti zaměstnavatele není totožná se soustavným monitorováním pracoviště pomocí kamerových systémů (není pořizován obrazový ani zvukový záznam, pouze se monitoruje aktuální poloha). Přesto je i toto opatření možné vnímat jako určitý zásah do soukromí uživatelů lokalizačních tagů. („Nechci, aby někdo věděl, že jsem na WC.“, apod.)

dh03

Pochopitelná výhrada uživatelů má zcela jednoduché řešení:

  1. V systému lze velmi snadno definovat tzv. diskrétní zóny (typicky sociální zařízení), ve kterých nejsou zaměstnanci zobrazováni. V případě nebezpečí mají ovšem zachovánu možnost okamžitě předat zprávu o nebezpečí. V případě potřeby jsou také dohledatelní.
  2. Systém umožňuje definovat strukturovaná přístupová práva k jednotlivým komponentům. Lze nastavit, že zobrazení aktuální polohy je přístupné pouze prověřeným pracovníkům (např. jen těm, kteří mají zároveň přístup ke kamerovým a zabezpečovacím systémům). Také lze funkcionalitu zobrazení osob na mapovém podkladě zakázat všem a umožnit jej určeným osobám, pouze po zadání speciálního hesla (v případě havárie či jiného nouzového stavu). Veškeré přístupy do RTLS systému jsou automaticky systémově evidovány (kdy, kdo, kde).
  3. Zobrazení osob na mapovém podkladě) lze zcela zakázat. K zobrazení polohy osoby dojde pouze v případě nouzové situace (alertní informace zobrazí polohu jen této osoby v nouzové situaci).
  4. Veškeré údaje o poloze a identifikaci se ukládají pouze po omezenou (a systémově nastavitelnou) dobu (standardně 1 hodina).

Dodavatelem lokalizačního systému v České republice je společnost d-Health.

  g+   sdílet