Aby Vám nehořelo!

  g+   sdílet  

domek v plamenech

Statistické údaje jednoznačně říkají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. V roce 2007 došlo ke 2652 požárům v domácnostech, při nichž zahynulo 58 osob a dalších 473 bylo zraněno.

Příčinou požárů v domácnosti je ve většině případů lidská neopatrnost. Smutné první místo obsadilo kouření, a například ve formě zapomenutých nedopalků cigaret, usnutí s cigaretou v ústech, atd.

Druhá nejčastější příčina požárů v domácnostech je nesprávná obsluha topidla, pokud například člověk zanedbá údržbu topných těles a kouřovodů, nebo prostě nedodržuje potřebná bezpečnostní pravidla. Třetí místo zaujalo používání otevřeného ohně např. ke svícení, k rozehřívání atd.

Abyste takovéto neblahé a smutné události předešli, můžete pro to udělat několik věcí.

Dodržujte základní pravidla protipožární ochrany.

Užívejte selský rozum. Nechávejte provádět pravidelný servis vašich topných těles. Buďte vybaveni funkčními hasebnými prostředky. Vybavte svou domácnost hlásiči požáru.

hlasic

 

Požární detektory musejí být povinně instalovány ve všech objektech schválených po 1. 7. 2008, nicméně ředitelství Hasičského záchranného sboru doporučuje tyto přístroje instalovat v každé domácnosti.

Hlásiče požáru značek MENVIER, ZETTLER a LITES dodává firma CAMBRIDGE TRADING COMPANY Kolín s.r.o. Mimo to firma zprostředkovává návrhy požární ochrany, pomůže zákazníkovi s výběrem správného produktu a sama ho nainstaluje.

Požární hlásiče jsou buď autonomní  nebo je lze také začlenit do elektronických zabezpečovacích systémů, a tím zvýšit jejich funkčnost.

  g+   sdílet