SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY a SPOLEČNOST INTERTEK vás zve již na 14. konferenci

  g+   sdílet  

top

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY a SPOLEČNOST INTERTEK si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci cyklu ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII na téma:

Jak na bezpečnost a kvalitu

20 LET RESPONSIBLE CARE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

Cíl konference:

Konference bude zaměřena na aktuální stav realizace principů Responsible Care, jako celosvětové dobrovolné iniciativy chemického průmyslu, ve střední a východní Evropě s důrazem na šíření evropských standardů a možností pro další zlepšování práce.

Samostatné bloky budou věnovány Responsible Care, Globální výrobkové strategii, Inspekcím a SQAS.

Termín a místo konání:

24. – 25. 10. 2013/ TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 1781/4, 149 00, P4

Více informací získáte zde

  g+   sdílet