Hoří! Už ne

  g+   sdílet  

V roce 2012 zasahovali hasiči u více než 20 000 požárů, při nichž zemřelo 125 osob a 1286 osob bylo zraněno. Z toho bylo 2684 požárů v domácnostech. Zemřelo při nich 71 lidí a zraněných bylo 643 osob. Jak si každý jistě všimne, požárů domácností je jen o málo více než desetina, ale připadá na ně většina úmrtí a zranění. Proto bychom se měli chránit hlavně před „domácími“ požáry. Jak? Čtěte dál.

house-fire

 

Základním protiopatřením je správně vybraný a umístěný hasicí přístroj. Pokud se požár „podchytí“ už v počátku, dá se mi s vysokou pravděpodobností předejít. Hasicí přístroj ovšem musí být umístěn tak, aby byl za každých okolností dosažitelný s rukojetí nejvýše 150 cm nad podlahou. Zde se doporučuje i méně, klidně okolo jednoho metru. Stejně tak musejí být hasicí přístroje instalovány i v nebytových prostorách domu, jako jsou třeba sklepy anebo půdy. Je chybou si myslet, že když je v domě na každém podlaží hydrant, už není potřeba hasicí přístroj. Je potřeba. Opravdu.

Kontrola hasicího přístroje laikem musí být provedena jednou za 30 dní, kontrola certifikovaným odborníkem minimálně jednou za rok. K odborné kontrole je vystaven doklad, který musí být pro případ požáru uložen. Pokud v bytovém domě nejsou hasicí přístroje a hydranty umístěny správně, nebo dokonce úplně chybí, jedná se o porušení zákona o požární ochraně a příslušný hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi domu udělit pokutu až 250 tisíc Kč. Takže, vlastníci, kontrolovat, kontrolovat, kontrolovat.

Bez na´zvu-1

 

Krom kontroly a správného umístění hasicích přístrojů je důležitá ještě jedna věc, a to je včasné upozornění na požár. V průběhu minulého století byly do domů instalovány různé přístroje, které měly za úkol pomoci v hlášení a zjišťování požárů. Některé byly naprosto k ničemu, ale některé naopak zachránily mnoho životů. V současné době existuje jeden malý, užitečný pomocníček. Ten pomocníček se jmenuje autonomní hlásič kouře. Jednoduše se připevní na strop nebo na stěnu, sám si kontroluje baterii, a když se vybije, dá to vědět. Sám testuje, jestli funguje a to je to, co je potřeba. Aby to fungovalo pořád. Včasným zjištěním požáru se dá předejít mnoha tragédiím, protože malé požáry se, logicky, hasí mnohem lépe než ty velké. Poslední výhoda hlásiče je cena. Podle kvality, komfortu a značky se dá sehnat od 300 do 1000,- Kč.

Kontrolu svého bytového domu, stejně jako nákup potřebných, ze zákona povinných komponent, si můžete opatřit u firmy UHAS.

  g+   sdílet