Trezor nic nepotřebuje?

  g+   sdílet  

truhla zlato

 

Každý z nás má představu , že trezor je pevný, těžký , všemu odolný. Tudíž vůbec nic nepotřebuje. Je tomu skutečně tak?

Do jisté míry je to samozřejmě pravda, ale… Vždy a ve všem se nějaké „ale“ najde. Nebude tomu ani nyní v případě prostoru pro bezpečné uchování věcí, dokumentů, peněz, šperků apod. Trezor je jako většina technických zařízení , který potřebuje svoji údržbu a  pravidelný servis.

Trezor není jen kovová krabice. Ale jsou to též trezorové zámky , rozvory trezorů , panty , záklesy a prostory pro tyto záklesy (čepy ) apod. Tudíž je potřeba kontrola, vyčištění, promazání, kontrola správné funkčnosti apod.

Též velmi záleží v jakém prostředí je samotný trezor umístěn a používán. Trezor se opotřebovává  stejně jako např. auto , kterému také měníme pneumatiky , oleje a další součástky, aby bylo stále bezpečné a spolehlivé. Naprosto stejně je nutné provádět  kontrolu trezorů a jejich následný servis. Není dobré tyto nutné úkony a kontroly odkládat , když např. víme, že jsme ztratili jeden klíč a zároveň cítíme, že dveře jdou ztuha zavírat. Nebo klikou nebo  klíčem  ztěžka otáčíme. To vše je nutné čas od času zkontrolovat případně vyčistit nebo opravit.

Trezor nám slouží a ochraňuje naše věci a patří k zabezpečení, na které musí být maximální spoleh.

Proto je nutné tuto spolehlivost podporovat. Proto je zde například internetový portál, kde se dozvíte nejen vše o produktech a službách, ale zároveň o dobách a způsobu servisu vašich ochránců.

Doporučujeme: www.ceske-trezory.cz

Murphyho zákon o trezorech:

Nic se nestane najednou. Najednou lze pouze zapomenout kód nebo ztratit poslední klíč.

  g+   sdílet