Úvěr po telefonu? Desetitisíce za hovorné!

  g+   sdílet  

telefon

Od letošního února platí zákaz nabízení spotřebitelských úvěrů přes vysoce zpoplatněné linky. Společnost Maghera Royal však zákaz porušuje a volajícím účtuje poplatky v řádech desítek tisíc korun. Za to může dostat až dvacetimilionovou pokutu. 

Zájemci o snadno dostupný úvěr se po vytočení běžného telefonního čísla z inzerce v denním tisku dovolají do callcentra, kde se dozví, že na požadovaný úvěr nárok nemají, ale zároveň jim operátor předá kontakt na investora, který jim údajně peníze půjčí. Toto číslo však již patří mezi vysoce tarifikované linky začínající volání na ně je zpoplatněno částkou 95 Kč za minutu. Operátoři pak pod různými záminkami udržují volajícího na lince až několik hodin a volajícího opakovaně ujišťují, že jim bude hovorné později vráceno, částky dosahující až několika tisíc korun se nikdy nedočkají.

Vyúčtování na vysoké částky, které volající musí nejprve uhradit operátorovi, je třeba u společnosti Maghera Royal reklamovat a domáhat se vrácení hovorného, protože službu poskytuje v rozporu se zákonem. „Nejlepší obranou je vyhnout se při žádosti o úvěr jakémukoliv telefonnímu číslu začínajícímu trojčíslím 900,“ říká Miloš Borovička, právní poradce sdružení dTest.

„Společnost Maghera Royal tímto postupem porušuje zákon a na peníze za hovorné nemá nárok,“ zdůrazňuje Miloš Borovička a dodává: „V minulém týdnu jsme podali podnět České obchodní inspekci, která nad dodržováním zákona o spotřebitelském úvěru dohlíží, a zvažujeme i trestní oznámení.“

Situaci mohou ovlivnit i sami telefonní operátoři, kteří čísla přidělují. Mají vlastní kodex, na jehož základě lze předražené linky určené k uzavírání půjček jednoduše zakázat.

Vzor podnětu České obchodní inspekci si můžete zdarma stáhnout na stránce www.dtest.cz/drahyuver

K tiskové zprávě přikládáme náš podnět České obchodní inspekci k zahájení správního řízení se společností Maghera Royal s.r.o.

Zdroj: Dtest

  g+   sdílet