Když už je to tedy nevyhnutelné, tak alespoň důstojně…

  g+   sdílet  

rozvod

…to alespoň radí naše redakce. Řeč bude o nepříliš záživném životním kroku dvou osob, kterým je rozvod. Tato událost do jisté míry se zaměřením většiny témat našeho portálu přímo nekoresponduje, ale… Do Poradny Světa v bezpečí došlo několik dotazů týkající se chystaných rozvodů, proto jsme tomuto tématu přece jen prostor dali.

Na co všechno se mám připravit, pokud je zřejmé, že mé manželství spěje k rozvodu a nevidím jinou možnost jak situaci vyřešit? Rozvedou mě, i když můj partner/partnerka se rozvést nechce? Kolik mě to bude stát? Jak dlouho by to tak mohlo trvat? Na většinu z těchto dotazů neexistuje jednoznačná a vyčerpávající odpověď, i tak se je ale pokusím zodpovědět co nejlépe.

Dostali jste se do situace, kdy už není možné nadále slepovat a zpravovat rozbitý vztah a z vážných důvodů vám nezbývá než požádat o rozvod. Co vás všechno čeká? První důležitou otázkou je, zda máte nebo nemáte nezletilé děti. Pokud nezletilé děti máte, musíte nejprve před rozvodem projít tzv. „opatrovnickým řízením“, během kterého se rozhoduje o tom, komu bude dítě svěřeno do péče a jakou částkou bude druhý z rodičů přispívat na jeho výživu. Otázku tohoto řízení ponecháme na jindy a budeme se zabývat pouze rozvodem za předpokladu, že děti nemáte, nebo již opatrovnické řízení proběhlo.

Nejprve je třeba zjistit, zda mezi vámi a vaším protějškem dojde k dohodě či nikoli. Pokud k dohodě dojde, znamená to, že rozvod může proběhnout rychle a poměrně levně. Potřebujete návrh na rozvod, dohodu o vypořádání společného jmění manželů (neboli SJM) a souhlas druhého z manželů s rozvodem. Pokud jste byli manželé po dobu delší než jeden rok a déle než půl roku spolu nežijete (to neznamená, že nemůžete bydlet ve společném bytě), potom je možné provést tzv. „nesporný rozvod“ – soud vás tedy rozvede a nebude zkoumat příčiny rozvodu. Nebude vás vyslýchat ohledně toho, z jakého důvodu mezi vámi vznikly neshody, kdo koho první podvedl, kdo komu jaký naschvál udělal apod.

V případě, že dohoda s Vaším partnerem není možná, musíte přistoupit k tzv. „spornému rozvodu“. Soud tedy bude zajímat, z jakého důvodu došlo k narušení společného soužití a zda je Vaše manželství skutečně pouze formálním svazkem. Je povinností soudce pokusit se Vás před zahájením jednání usmířit, nicméně není třeba mít přehnané obavy, pokud na návrhu trváte, soud ve většině případů manželství rozvede, i když s tím třeba druhá strana nesouhlasí.

Některé soudy Vás rozvedou i bez Vaší přítomnosti, pokud dodáte veškeré dokumenty a vyjádříte souhlas s rozhodnutím bez jednání pouze na základě předložených písemných důkazů. Nelze však uvedený postup zaručit, neboť soudy samy se rozcházejí v názoru, zda tímto způsobem rozvod možné provést je či není.

Výše výdajů s rozvodem spojených se pochopitelně odvíjí od toho, zda požádáte o pomoc odborníka či nikoliv. Minimálně se musíte připravit na soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Další náklady se už opravdu těžko odhadují, protože přístup jednotlivých advokátů ke stanovení výše odměny a jejich hodinové sazby je různý. Za účelem přípravy dohody o vypořádání společného jmění manželů, zvlášť pokud do něj spadá nějaká nemovitost, je však rozhodně lepší kontaktovat právníka nebo advokáta.

Časově je opět poněkud obtížné rozvod nějak vymezit, nejjednodušší asi bude konstatovat, že záleží na náročnosti případu a možné dohodě s partnerem a samozřejmě i na konkrétním soudu, který případ projednává. V běžném měřítku se budete pohybovat v období cca od dvou do šesti měsíců, pokud půjde o rozvod náročnější, může se protáhnout i na více let.

V případě dotazů k tématu se můžete obrátit na mě prostřednictvím e-mailu poradna@svetvbezpeci.cz.

 

  g+   sdílet