Kotel bez pravidelné péče může být problémem

  g+   sdílet  

wolf kotel

S příchodem chladných podzimních večerů začala topná sezona. Pro řadu z nás to znamená jen zapnutí kotle nebo pootočení kolečka na radiátoru. Ale ouha, zařízení netopí, jak by mělo… Ptáme se proč, vždyť v předcházejících letech přeci fungovalo bez problémů, aniž by od nás vyžadovalo jakoukoli dodatečnou péči. A možná právě to je ten problém. 

Automobil je běžnou součástí našeho každodenního života. Aby nás bezpečně dovezl, kam potřebujeme, měníme podle sezony pneumatiky, doplňujeme provozní kapaliny a dodržujeme pravidelné servisní prohlídky. Jistě nikoho z nás nenapadne, že by se vůz, který má najeto kolem 200 tisíc kilometrů, obešel bez důkladné kontroly profesionála v oboru! A proč tedy stejné pravidlo neuplatňujeme i na techniku na vytápění, kterou máme ve své domácnosti? Vždyť právě 200 tisíc ujetých kilometrů je ekvivalentem ročního provozu kotle v rodinném domě. Vystavujeme se tak nejen riziku, že se porucha objeví zrovna v době nejtužších mrazů, ale zároveň zvyšujeme možnost nebezpečí v podobě požáru. Všem těmto nástrahám můžeme jednoduše předejít pravidelnými prohlídkami vytápěcí techniky pracovníkem autorizovaného servisu.

„Kotel je nejvhodnější nechat zkontrolovat již po skončení topné sezóny,“ říká Ing. Zdeněk Novák, produktový specialista pro vytápěcí techniku společnosti Wolf Česká republika. „Servisní firmy mají v tu dobu dostatek volných termínů než je tomu právě v nejvíce exponovaném období na podzim,“ dodává Z. Novák. Možná některé domácí kutily napadá, že kontrolu kotle zvládnou sami, tady je však nutné si ale uvědomit, že moderní kondenzační kotle jsou složitá technická zařízení a bez prohlídky autorizovaného servisu s potřebným oprávněním k servisním činnostem se prostě neobejdou. Finanční prostředky, které ušetříme za návštěvu odborníka, tak pravděpodobně brzy převýší dodatečné náklady způsobené neservisovaným kotlem, který může mít nižší účinnost, vyšší spotřebu, netopí správně v nastaveném režimu, snižuje se jeho provozní spolehlivost a v neposlední řadě je tu i otázka bezpečnosti zařízení.

Školený odborník při prohlídce zkontroluje dokumentaci kotle, stav hořáku, výměníku a funkci zabezpečovacích prvků. Zhodnotí kvalitu teplonosné látky, a zda nedochází k jejímu úniku. Provede kontrolu tepelné izolace a funkčnosti regulačních přístrojů a dalších komponent, které laik nemá šanci řádně provést. Nakonec proběhne test kontroly funkčnosti kotle a vypracování zprávy o provedené servisní prohlídce.

Rady odborníka na vytápěcí techniku:

Kotel nechte každý rok zkontrolovat od autorizovaného servisu. Nejlépe po skončení topné sezóny.

Nezasahujte do servisního nastavení režimu kotle, které bylo provedeno odborníkem, můžete tím způsobit nižší účinnost zařízení.  Pokud vám není jasné uživatelské ovládání kotle, požádejte servisního technika o vysvětlení. Domluvte se s autorizovaným servisem, aby na pravidelné prohlídky myslel za vás. Tuto službu poskytují například autorizované servisy Wolf.

  g+   sdílet