2. ROČNÍK SOUTĚŽE ČLENŮ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK – O POHÁR PREZIDENTA ČKBS

  g+   sdílet  

ckbs

Ve čtvrtek 26.09.2013 proběhl 2. ročník soutěže členů zásahových jednotek  – o pohár prezidenta ČKBS v Praze 8 – Čimicích.

Soutěž se skládala z několika disciplín (zkouška kondice, provedení zásahu, první pomoc, teorie z prostředí PKB), které na sebe účelově navazovaly.

Letošního druhého ročníku soutěže ZJ pořádaného ČKBS ve spolupráci s partnery, se zúčastnili vedle členů zásahových jednotek z České republiky také kolegové ze Slovenska.

Soutěžit se začalo v 9 hodin ráno. Soutěžící začínali závod kondičním testem. Následovala střelba, která obsahovala mířenou střelbu na 10m – 5 výstřelů,  2x double s tasením do 2s na 5m, 2x double z ruky za tmy do 3s. Přestože soutěžící mohli být unaveni po předchozím kondičním testu, střelby byly zvládnuty velmi úspěšně. Letos, k překvapení všech soutěžících, byla připravena disciplína s názvem Taktika zákroku. Účastník soutěže musel zvládnout práci se simulací poplachu na objektu střeženém PCO/DPPC, kdy účastník dostal kartu objektu s popisem objektu fotkami a postupem kontroly. Soutěžící měl zahájit činnost ohlášením operátorovi své přítomnosti u objektu a provést kontrolu objektu. Následně soutěžící přistoupil k řešení modelové situace v zahradě střeženého objektu, kde musel vyhledat osobu v ohrožení života a za dodržení všech taktických a bezpečnostních pravidel pomoci tonoucímu, ohledat, ohlásit situaci a přivolat pomoc, zahájit úkony první pomocí (KPR, prevence/mírnění hypotermie). Po Taktice zákroku soutěžící prokazovali schopnost správného používaní mapy v terénu ve stresové situaci. Následovala jízda zručnosti na čas a prověrka rychlosti výměny kola u vozidla. Při zkoušce uhašení požáru, se hodnotil způsob hašení a způsob výběru správných hasicích prostředků k likvidaci požáru. Posledním disciplínou byl znalostní test z oblasti poskytování první pomoci, požárního, kriminalistického a právního minima.

Celkem se soutěžních disciplín zůčastnilo 15 závodníků. Všichni úspěšně absolvovali celou trasu bez újmy na zdraví a s velmi dobrými výkony, přestože počasí se díky dešťovým přeháňkám zasloužilo o zvýšení stupně obtížnosti některých zkoušek.

Celkovým vítězem soutěže se stal p. Zdeněk Houška z firmy z SCSA security, s.r.o. Na druhém místě se umístil pan Jan Funda rovněž z SCSA security, s.r.o. Třetí místo obsadil pan Ivo Hamala z IPO SECURITY, s.r.o., který zároveň získal také POHÁR PREZIDENTA ČKBS. Za první 3 místa obdrželi soutěžící hodnotné ceny a certifikáty kvality.

Vítězům samozřejmě patří velká gratulace. Ovšem slova chvály a uznání náleží všem účastníkům soutěže. Všichni totiž mohou být za své výkony zcela zaslouženě nazýváni elitou mezi pracovníky zásahových jednotek a profesionály ve svém oboru a jejich mateřské organizace na ně mohou být právem hrdé.

Soutěž by se nemohla uskutečnit bez podpory partnerů akce. Poděkování patří hlavním organizátorům akce firmě SCSA security zejména panu Rošťíkovi a panu Sádovskému, firmě NAM system a také parterům akce firme RADOM, AVARIS, BHT, Triangles, Live Rescue, ČZU. Na soutěži se aktivně spolupodílel i početný sbor rozhodčích, kterým také patří dík.

Soutěž byla i samotnými závodníky hodnocena velice dobře což je pro organizátory motivace do přípravy dalších ročníků soutěže.

Ing. Wojciech Bogdański

Tajemník ČKBS

  g+   sdílet