Lokalizace zvyšuje účinnost protipožárních řešení.

  g+   sdílet  

V průběhu letošního roku jste se na našich stránkách měli možnost exkluzivně seznamovat  s produkty, které svým technickým řešením a zaměřením patří k výjimečným nejen v České republice. Společným jmenovatelem všech informací o lokalizačních řešeních byla společnost d-Health. Tentokrát Vás upozorníme na zajímavý projekt, který je výsledkem společného vývoje a úsilí mezi společností d-Health (dodavatel lokalizačních řešení v reálném čase RTLS) a společností Schrack-Seconet AG (dodavatel protipožárních, bezpečnostních a komunikačních systémů).

Společné řešení nabízí propojení výhod stacionárních bezpečnostních prvků (např. tepelné a kouřové sondy, ruční nebo automatické signalizační prvky) a určením polohy v reálném čase.

Řešení umožňuje předávat VAROVÁNÍ o zjištěném nebezpečí (např. indikace požáru, které zachytí protipožární snímače, apod.), na všechny tagy (v textové podobě + zvuková a světelná signalizace) např. pacientů, nemocničního personálu či zaměstnanců v předem určeném okruhu (patro, budova, technologický segment).

Představte si reálnou situace. Vzniklo nebezpečí, tedy např. požár, a vy sice slyšíte dosti jasně kvílející sirénu, ale absolutně nejste schopni vyhodnotit, kde požár vzniká.  Reakce je tedy v tomto případě velmi pomalá, nejasná a bez efektivních opatření.

Naopak v novém modelu řešení – pokud např. obsluhující personál zjistí výskyt požáru či jiného nebezpečí, může velmi jednoduše (zatažením za šňůrku tagu nebo stisknutím tlačítka) předat tuto informaci nejen dalšímu okruhu spolupracovníků (dle předem nastavených pravidel – patro, nejbližších 5 osob, apod.) ale zároveň přímo protipožárnímu a bezpečnostnímu systému, který může zareagovat spuštěním poplachu a dalších návazných kroků.

d-health I

 

Výhodou této obousměrné integrace je zejména minimalizace ztrátových časů při zaznamenání nebezpečí a přesné určení místa (citlivost 1-3m), ze kterého do systému vstoupila informace o nebezpečí. A v řadě případů, právě prvních několik minut od indikace požáru (či jiného nebezpečí), z velké míry rozhodlo o míře materiálních škod či zdravotních důsledcích.

dhealth II

 

Základní popis řešení:

Lokalizační technologie EKAHAU (platforma Wi-Fi)

Analogový převodník včetně obslužného SW

Protipožární systém FireAlarm společnosti Schrack-Seconet.

 

Pro další informace: d-Health

  g+   sdílet