Mimořádná událost v tunelu – lze se připravit!

  g+   sdílet  

ambulance meditrans

Moderní dopravní síť se neobejde bez stavby silničních či železničních tunelů. Tato komplikovaná díla s sebou nesou i nemálo problémů pro zasahující složky IZS v případě mimořádné události. Ta má zpravidla daleko složitější průběh, než událost stejného druhu v povrchové dopravě. Nacvičování správných postupů likvidace dopravních nehod či požárů v tunelech je spojeno s velmi omezenými možnostmi  – vždyť uzavření tunelu k provedení námětového nebo součinnostního cvičení má za důsledek ekonomické ztráty, ztráty času cestující veřejnosti, když objížďka je často velmi dlouhá. Přitom v prostředí 3D virtuální reality lze celou řadu událostí úspěšně namodelovat, procvičit řešení v reálném čase, v řadě variantních řešení, velmi intenzívně a přitom s minimálními náklady. Někdy však využívání této moderní účinné metody musí předcházet opravdová tragédie – jak tomu bylo v roce 1999, kdy v tunelu pod Mont Blancem uhořelo 39 automobilistů. Dnes procházejí záchranné složky na italské i francouzské straně tunelu zcela rutinně cvičením v prostředí „svého“ tunelu, avšak virtuálně. V prostředí programu XVR je věrně digitalizován celý průběh tunelu ve skutečné délce, se všemi technickými parametry a řešeními, majícími vliv na řešení události, resp. záchranu osob. Nácviky taktiky, optimálního postupu a provádění všech potřebných opatření se odehrávají zcela identicky jako v reálu, avšak bez nejmenšího negativního dopadu na vlastní chod dopravní tepny.

ambulance meditrans I

Na Fakultě bezpečnostního inženýrství – Katedře požární ochrany v Ostravě tento týden proběhl interaktivní seminář pro posluchače v posledním ročníku studia, jehož těžiště bylo právě v řešení mimořádných událostí v tunelech, vizualizovaných v programu XVR 3D. Budoucí profesionální vysokoškolsky vzdělaní hasiči řešili v tunelech dopravní nehodu s vyprošťováním, dopravní nehodu s následným požárem a zakouřením tunelové troubu s ohrožením desítek osob nebo požár tahače a cisterny, přepravující motorovou naftu. Pod vedením zkušeného instruktora velitelé 3 družstev souběžně prováděli řízení svých jednotek, zdokonalovali se ve vzájemné koordinaci činností i ve spolupráci s dalšími složkami IZS. Intenzívní workshop jednoznačně přispěl k získání mnoha dovedností, největší odměnou výukového týmu byla skutečnost, že studenti zasahovali ve virtuálním prostředí dávno po skončení plánovaného rozvrhu.

ambulance meditrans II

Program XVR pro vzdělávání a výcvik složek IZS používá na celém světě více než 400 institucí, požárních, záchranných a policejních sborů, včetně České republiky.

ambulance meditrans III

Více informací získáte zde

 

  g+   sdílet