Seriál Sanitka skončil, ale zásahy nezastavíš. Čísla u ZZS HMP jsou děsivá a překvapivá.

  g+   sdílet  

zzshmp

V loňském roce ošetřily posádky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy celkem 102 665 pacientů. Historicky poprvé byla překročena hranice 100 tisíc ošetřených. Tento počet meziročně stoupá o 4-6 procent. Zatímco v roce 2012 „padla“ stotisící událost „až“  6. prosince, letos byla pokořena již 20. listopadu. Do včerejšího dne řešili pražští záchranáři 102 486 událostí. Nejpočetnější skupinu – více než 70 procent – tradičně tvoří náhlá zhoršení zdravotního stavu chronicky nemocných, při úrazech bývá zraněno 25 procent pacientů, ostatní případy vyplňují alergie a intoxikace.

Přesto, že výjezdy k sebevražedným pokusům a dokonaným sebevraždám netvoří v objemu naší práce početnou skupinu pacientů (v roce 2012 přes 1%), patří tématika sebevražd mezi časté dotazy novinářů. Nové statistické přehledy let 2007- září 2013, které jsou na toto téma poprvé prezentovány na dnešní tiskové konferenci, mohou být podkladem pro zajímavé mediální výstupy. Z předložených grafů vyplývá, že nejčastěji dochází v Praze k sebevraždám mužů (77%!) ve věkové skupině 41-65let, kteří se rozhodli ukončit svůj život v pondělí kolem 14. hodiny. Nejčernějším měsícem v roce bývá březen, protipólem je květen. Nejčastějším mechanismem zemřelých sebevrahů bývá oběšení, skok z výše a použití střelné zbraně. U sebevražedných pokusů převládají řezná poranění a intoxikace. Za posledních pět let stoupl v Praze počet dokonaných sebevražd o 51 procent. V posledních deseti dnech zasahovaly naše posádky u 5 dokonaných sebevražd – ve třech případech se jednalo o oběšení, po jednom o použití střelné zbraně a řezné poranění.

Dalším tématem, které je ve středu pozornosti médií, jsou dopravní nehody. Představa, že výjezdy k dopravním nehodám tvoří podstatnou část práce záchranářů, je zcela mimo realitu. Pro představu tvořily vloni tyto zásahy pouze 2% pacientů. Dopravní nehody jsou obsahem dalších grafů.

Prezentované informace odrážejí realitu a prostřednictvím médií mohou pomoci veřejnosti ke správné orientaci v této problematice. Při srovnání let 2009 a 2012 stoupl vloni počet ošetřených pacientů u dopravních nehod o 13 procent, tj. na 2051 ošetřených. Pozitivním trendem je citelné snížení nejvážnějších úrazů. Nejvíce zraněných bylo v produktivním věku 26-40let, nejčastěji došlo k nehodám v červnu, riziková doba byla mezi 17. – 19. hodinou. Nejvíce vytížený všední den bychom těžko hledali, všechny pracovní dny jsou v podstatě vyrovnané, klidnější je zatím víkend…..

Posledním bodem programu dnešní tiskové konference bylo představení interaktivní hry „Zachraň život“, která vznikla spoluprací České televize a našeho vzdělávacího střediska. Odkaz najdete na titulní straně našich webových stránek www.zzshmp.cz. Zajímavou hravou formou nabízí nácvik správných postupů první pomoci při dušení, úrazu, infarktu, kolapsu, popálení, autonehodě.

Více informací získáte zde.

  g+   sdílet