DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OTEVŘENO!

  g+   sdílet  

uamk

S potěšením by jsme Vás chtěli informovat o tom, že ÚAMK ČR zahajuje, tak jako každým rokem, sezónu výuky dopravní výchovy dětí na dětském dopravním hřišti v Praze 6, Patočkově ulici č.12/1, proti Střešovické vozovně. Dětské dopravní hřiště (DDH) má opravený povrch a je obnoveno i vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí výbavy jsou vedle klasických kol také kola na elektrický pohon.

DDH je využíváno především pro výuku dopravní výchovy pro žáky čtvrtých tříd základních škol. S jednotlivými školami je dohodnuta návštěva konkrétních tříd na výuce a zpracován harmonogram výuky tak, aby bylo hřiště rovnoměrně využito. DDH je v provozu od dubna do června a v září a říjnu. Teoretická část se provádí v učebně, která je součástí DDH. Při výuce se děti seznámí s vybranými ustanoveními pravidel silničního provozu a naučí se rozumět významu vybraných dopravních značek a signálů. V praktické části děti získávají návyky, jak se v silničním provozu bezpečně pohybovat jako chodci nebo cyklisté. Na závěr mohou děti získat průkaz cyklisty.

Dopravní výchovu na dětských dopravních hřištích považujeme za jednu z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy, která přispívá k relativně uspokojivé situaci ve vývoji dopravní nehodovosti zaviněné dětmi. Otevření provozu v letošním roce se uskutečnilo v areálu DDH v Patočkově ulici 1.dubna 2014.

Zderoj: UAMK

  g+   sdílet