Pro přepravu dětí je důležitý správný výběr i umístění autosedačky

  g+   sdílet  

Chcete se za volantem svého vozu cítit bezpečněji, rozumět lépe svému automobilu a skutečně si užít jízdu? Tak právě pro vás připravila firma HAVEX-auto prostřednictvím svého profesionálního týmu praktické odpovědi na otázky, které si řidiči nejčastěji v souvislosti se svým vozidlem pokládají.

Několik týdnů měli motoristé možnost vymýšlet témata a hlasovat pro ta nejzajímavější na stránkách www.radyridicum.cz. Čtvrtý nejčastější dotaz zněl:  Jak správně připevnit dětskou autosedačku? Na odpověď jsme se zeptali Karla Ulíka, člena týmu prodeje originálních dílů a příslušenství HAVEX-auto.

„Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nařizuje, že řidič-rodič je povinen přepravovat své děti, které nepřesáhly váhu 36 kilogramů a výšku 150 centimetrů, za použití dětské sedačky. Ta musí být umístěna ve vozidle tak, aby rodiče zabránili během přepravy nebo během případné kolizní situace poranění svého dítěte,“ říká Karel Ulík k pravidlům pro převážení dětí a pokračuje: „Základním parametrem pro výběr vhodné dětské sedačky je váha dítěte. Podle toho jsou děleny do skupin O až III. Ideální je kupovat sedačky postupně, podle růstu dítěte. To se ovšem prodraží, proto řada výrobců nabízí variantu tzv. ´rostoucích autosedaček´, které pokryjí více váhových skupin.“

Pro jak velké děti se tedy autosedačky vyrábějí a jaký je mezi nimi rozdíl?

Sedačky se vyrábějí podle váhových skupin.

Skupina 0, 0+: váha 0 – 13 kg – určeno pro děti od narození do 1 roku.

Skupina I: váha 9 – 18 kg – určeno pro děti od 1 do 4 let.

Skupina II: váha 15 – 25 kg – určeno pro děti od 4 do 7 let.

Skupina III: váha 22 – 36 kg – určeno pro děti od 6 do 12 let a až do výšky 150 cm.

Skupina podsedák: pro děti, které již odrostly a dosahují výšky nad 150 cm.

Foto_2

Co by měli rodiče zkontrolovat při koupi již použité autosedačky?

Sedačky jsou již mnohými výrobci, mimo homologačních údajů, také označeny dobou použitelnosti. To znamená, že sedačka má určenou dobu použitelnosti šest let od doby, kdy jí začnete používat. Maximální doba použití sedačky je 10 let, ale nesmí vykazovat opotřebení nebo poškození potahového materiálu, poškození upínacích popruhů a hlavně bodů, kterými je sedačka fixována do vozu. Velkou pozornost je nutné klást na samotné upínací popruhy a jejich spojovací body.

Na jaké místo mohou rodiče ve voze ukotvit autosedačku? Co je správně?

Dětskou sedačku vždy ukotvujeme bezpečnostními zádržnými pásy, kterými je vozidlo vybaveno již od výrobce vozidla. Umístění je individuální. Dítě do zhruba 1 roku vozíme v tak zvaných sedačkách „vajíčko“, které se vždy umisťují proti směru jízdy. V případě přepravy za přítomnosti jen jedné osoby se vajíčko umisťuje na přední sedadlo, proti směru jízdy. Pozor, v této poloze je nutné deaktivovat airbag spolujezdce, je-li jím vozidlo vybaveno! Pokud je přítomna další osoba, ideální umístění autosedačky je vpravo vzadu, opět proti směru jízdy. Umístění vpravo vzadu je vhodné také pro ostatní typy sedaček. Je to z důvodu lepší kontroly dětí za pomocí zpětného zrcátka. A hlavně jakákoliv manipulace se sedačkou či dítětem se děje mimo vozovku v bezpečném prostoru.

Jaké airbagy musí rodiče při ukotvení autosedačky do vozu vypnout a proč?

Při umístění dítěte do vajíčka a aretováním na přední sedadlo proti směru jízdy je nutné vždy vypnout airbag spolujezdce. Některá vozidla nabízejí i možnost vypnutí kolenních a bočních airbagů, pokud jsou ve výbavě.

Jak se správně ukotvuje děťátko do autosedačky?

Ukotvení dítěte do autosedačky je vždy vysvětleno písemnou i ilustrační formou pro každý typ autosedačky a je součástí každého balení.

Foto_1

Je možné převážet děti v korbičce na kočárek?

Ano, ale pouze, pokud je korbička deklarována výrobcem kočárku i jako dětská sedačka. Musí být tedy osazena bezpečnostním zádržným systémem – pásy. Zároveň jsou na vajíčku kotvící místa pro založení bezpečnostních pásů (jsou zvýrazněny červeně a označeny jako kotvící místa), a to je pouze u korbiček kočárků vyšší cenové skupiny. Proto si myslím, že je lepší varianta kočárku a dětské sedačky určené pro novorozence.

Co znamená pojem Isofix?

Jedná se o jednoduchý a bezpečný systém upevnění dětských sedaček do automobilů. Dnešní vozidla jsou tímto systémem vybavena standardně. Systém Isofix se skládá ze dvou částí: rastrového třmenu, který je integrovaný přímo ve vozidle, a uchycovacího systému „rastrových ramen“ umístěných na sedačce. Díky propojení třmenů přímo s karoserií je uchycení sedačky mnohem bezpečnější.

Jsou také sedačky, jež tento systém rastrových ramen nemají. Zde se používá nosný systém s opěrnou patkou, na který se systém upevní, a následně pak do karoserie.

Od roku 2004 jsou sedačky, jež mají systém Isofix a Top Tether. To znamená uchycení sedačky do horního opěrného bodu za pomocí upínacího pásu, který vychází z horní části sedačky. Ten se následně uchycuje buď do podlahy zavazadlového prostoru, nebo do zadní spodní části sedadla.

Je rozdíl při převážení novorozence nebo například tříletého dítěte?

Dětské sedačky pro novorozence jsou svým tvarem uzpůsobeny tak, že jejich stříška má zabránit posunu novorozence směrem dopředu. Navíc se sedačka umísťuje na přední sedadlo proti směru jízdy a novorozenec je v poloze ležící.

Větší děti se přepravují v poloze sedící na zadním pravém sedadle. Pro vyšší bezpečnost výrobci dodávají kromě pásů též integrovaný odnímatelný pult, který má i prvek bezpečnostní. Zabraňuje pohybu dítěte směrem dopředu při jakékoliv kolizní situaci.

Od kdy může malé dítě jezdit posazené ve směru jízdy?

Většinou je to dáno také tělesnou dispozicí každého dítěte. Pokud již dosahuje váhy kategorie I, tedy 9 až 18 kilogramů a je mu minimálně jeden rok, může již být umístěno ve směru jízdy. Ideálně na pravém zadním sedadle. Tyto sedačky mají i integrovaný, již zmíněný, bezpečnostní prvek, který zabraňuje pohybu dítěte dopředu. Některé sedačky jej mají jako součást, jiné zase jako doplněk, jenž je třeba dokoupit. Ale v tomto případě si myslím, že zdraví a bezpečnost dítěte za to stojí.

Kdy může dítě začít používat v autě pouze podsedák?

Podsedák smí používat dítě od 36 kilogramů výše a překročí-li výšku 150 centimetrů.

Jaká další opatření zvyšují bezpečnost dětí při jízdě automobilem?

Samozřejmě mimo řádně zvolenou a umístěnou sedačku je nutné řídit se v silničním provozu předpisy pro provoz na pozemních komunikacích. Ale při přepravě ratolestí je nutné věnovat jízdě větší pozornost. A to je u motoristů individuální. Někdo jede opravdu opatrně, ohleduplně. Jsou ale i řidiči, kteří se bez ohledu na převoz svých dětí chovají na vozovce jako piráti a ještě se před dětmi chlubí, jací jsou borci. Je prostě na každém z nás, jak bude přepravovat děti a jak zvýší svou a jejich bezpečnost.

V čem nejčastěji rodiče chybují?

V umístění sedaček, což je nejčastější prohřešek. Příkladem jsou rodiče, kteří umísťují své děti se sedačkou na přední sedadlo, ale nedeaktivují přední airbag řidiče. To bych označil za opravdu nezodpovědné. Špatně jsou také neutažené fixační pásy nebo hračky pro rozptýlení, které v případě nárazu mohou dítěti způsobit zranění volným pohybem v prostoru umístění dětské sedačky.

Musejí výrobci autosedaček dodržet nějaké evropské normy?

Ano. Každá sedačka, která je na trhu v České republice, musí obdržet schválení k provozu od Ministerstva dopravy a spojů ČR. Schválení a osvědčení  je vydáno na základě Osvědčení o homologaci podle platného předpisu EHK OSN č. 44. Osvědčení o homologaci připravuje orgán dané země, který testuje autosedačky, musí vyhovovat normě ECE R44/04 a odpovídat danému předpisu EHK.

Každá schválená autosedačka obsahuje buď na všitém štítku, nebo přímo na skořepině homologační štítek. Zcela viditelně umístěný štítek obsahuje „E“ v kroužku, spolu s číslem zkušebny, která test prováděla pro danou zemi. Dále obsahuje informaci o rozsahu hmotnosti, číslo homologačního schválení, a podobně.

stasistiky

Existuje nějaký univerzální bezpečnostní manuál, který by si měli rodiče před používáním autosedačky prostudovat?

Každá dětská autosedačka by měla být prodávána s návodem ke správnému použití a namontování. Doporučuji všem uživatelům tento návod pečlivě prostudovat a pak i s ním provést montáž. Postup je vždy doplněn i ilustračním návodem.

TIP NA ZÁVĚR:

Pokud jedou ve vozidle s dítětem dva dospělí, ideální umístění autosedačky je vpravo na zadním sedadle proti směru jízdy. A to kvůli lepší kontrole dětí za pomocí zpětného zrcátka. Také jakákoliv manipulace se sedačkou či dítětem se děje mimo vozovku v bezpečném prostoru.

  g+   sdílet