ZAČÁTEK ŠKOLY: PROJÍT S DĚTMI TRASU

  g+   sdílet  

166671541

Školáci se musí naučit 6 základních pravidel, řidiči ohleduplnosti

Bezpečnost na silnicích na začátku školního roku máme v rukou my – dospělí. Očekávat od dětí, že budou mít správný odhad rychlosti vozidel, znát dopravní předpisy, chovat se jako dospělí… to prostě nelze. Co tedy pro bezpečnost udělat?

Samozřejmě, že mnohem více očekáváme od policie. Například, jak nás informovala mjr. Denisa Baloghová, mluvčí Prezídia Policejního zboru Slovenska, první dny nového školního roku budou nad bezpečností na silnicích dohlížet nejen dopravní policisté, ale i pořádková služba, stejně jako policie železniční, pohraniční i příslušníci cizinecké policie. Podle jejích slov není v daný okamžik naléhavějšího úkolu, než právě bezpečnost dětí.

Druhou skupinou, která musí udělat maximum, jsou rodiče. Policisté, ale i dopravní experti považují za potřebné, aby i nejmenší žáčci dostali první a základní informace o pravidlech, jak se chovat na silnicích. To znamená vysvětlit základní pravidla pro přecházení silnic: přechody pro chodce, jejich značení, fakt, že ani před ním nemusí vůz vždy a včas zastavit. Seznámit dítě se základními dopravními značkami, s nimiž se při cestě do školy, družiny, domova může chlapec či dívka setkat. Velmi se také doporučuje společně s ratolestí projít tu trasu do školy, po které by se s ohledem na jeho bezpečnost, měla pohybovat.

Třetí skupinou, která je zásadní, jsou motoristé. Především v prvních dnech začátku školního roku (nikoliv jen 1. září) je na každém, aby byl mnohem ohleduplnější a především v okolí škol, hřišť, sportovních areálů, ale i obchodních center a v sídlištích. Což znamená především snížit rychlost i pod stanovené maximum a snažit se předvídat, odkud by dítě mohlo vyběhnout. To platí zvláště v čase před začátkem a po vyučování.

83110711

A kterých 6 zásad by se měly děti naučit a dodržovat?

Vstupovat do vozovky zásadně jen tehdy, když se podívá: vlevo, vpravo a opět vlevo. Jestliže se ukáže, že se neblíží vozidlo, může chlapec či děvče vstoupit na přechod.

Držet se vždy zásady, že do vozovky, ať jde o přechod nebo ne, nevstupujeme z mezery mezi zaparkovanými nebo stojícími vozidly. Dítě pak nemusí řidiče vůbec vidět.

Zásadně přecházet přes přechod pro chodce, byť to znamená o něco si zajít.

Přes cestu přecházet kolmo – tedy nejkratší možnou cestou, aby dítě bylo na vozovce co nejkratší dobu.

V žádném případě nevstupovat na přechod když svítí červená pro chodce. I když někteří dospělí tam vstupují. Dítě se nepohybuje tak rychle jako dospělý a nemusí stihnout „doběhnout“ před rozjetím vozidel a podobně.

Pamatovat si, že tramvaj má prakticky absolutní přednost a její brzdná dráha je zcela jiná, takže je jí třeba dát vždy přednost.

Možná, že to hlavní, co by rodiče měli děti naučit, je pravidlo – vidět a být viděn. Proto je na místě i během dne oblékat dítě do výrazného oblečení, pořídit na oblečení nebo například školní tašku reflexní prvky, aby skutečně platilo, že je dítě vidět. Například kšiltovka s reflexním prvkem udělá dítě hned viditelné pro řidiče i mezi auty. A pokud jde o to první – „vidět“, pak pro děti musí platit zásada, že kam nevidím, nevstupuji. Rozhlédnout se poté, už může být pozdě.

462512911

Víme, že všechny tyto zásady jsou všem motoristům dobře známy, ale je na místě je znovu v tento čas připomenout. ÚAMK tak všem – motoristům, rodičům i dětem, přejí bezpečný začátek školního roku.

Zdroj: ÚAMK

  g+   sdílet