POZVÁNKA NA JEDNODENNÍ SEMINÁŘ – Pracovní úrazy a nemoci z povolání

  g+   sdílet  

133782569

 

 

Téma: Teorie a praxe – Pracovní úrazy a nemoci z povolání 
Osnova: 1. úvod

2. rozdíl náhrady škody podle ZP a úrazového pojištění zaměstnanců

3. rozdíl náhrady škody podle ZP a nového občanského zákoníku

4. princip objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání

5. jednotlivé náhrady škody podle ZP

6. praktické problémy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

7. očekávaný vývoj legislativy v této oblasti

8. závěr

Datum: 10. 11. 2014
Čas: 9:00 – 13:00 hod.
Lektor: JUDr. Eva Dandová
Cena: 1 200 Kč + 21 %
Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, přednášková místnost, 2. patro
Kontaktní osoba: Blanka Neumannová, tel.: 221 015 891

neumannovab@vubp-praha.czwww.vubp.cz

137926848

  g+   sdílet