Bezpečné prázdniny pro děti z pohledu hasičů

  g+   sdílet  

Hasic_dite

Děti s koncem školního roku rády vystřídají školní brašny za turistické batohy a vyrazí na prázdninové pobyty na tábory, chaty a chalupy a vůbec do přírody. Bohužel ale i během prázdnin musí každoročně hasiči vyjíždět k zásahům, kde pomáhají i dětem. Stávají se i případy, kdy hasiči v létě evakuují dětské tábory před hrozícími povodněmi. Rozmanitost počasí lze sledovat a o možnostech zajištění bezpečnosti našich dětí je možné informovat také díky databázi dočasných tábořišť, která umožňuje rychlý a účinný zásah hasičů v případě ohrožení povodní, silným větrem nebo požárem.  

Je chvályhodné, že preventivně výchovná činnost hasičů probíhá i na dětských letních táborech. „Důvodem vytvoření systému byla snaha o získání okamžitých údajů, kde a kdy přesně se nachází větší skupina osob-dětí v takzvaných dočasných tábořištích, které mohou být ohroženy mimořádnou událostí například záplavami, vichřicí nebo požárem.“ dodal plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, ředitel odboru integrovaného záchranného systému MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Informační systém Hasičského záchranného sboru ČR byl tvořen v roce 2007 pilotně ve spolupráci HZS Moravskoslezského kraje a Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. Celorepublikový provoz byl odstartován 1. ledna 2009 podepsáním dohody mezi HZS ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Zákon uvádí, že osoba pořádající zotavovací akci s organizovaným pobytem 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, je povinna místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nahlásit místo konání, včetně souřadnic GPS, základní údaje o pořadateli akce včetně kontaktů, počty účastníků akce a zpřesňující informace o akci (§ 8 zákona č. 258/00 Sb.).

Během letních měsíců jsou ohroženy děti hlavně proto, že nejsou „zaneprázdněny“ školou a mají spoustu volného času. Každoročně dojde při požárech, které byly způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači ke zraněním a značným majetkovým škodám. Oblíbenou zábavou teenagerů je tajné kouření ve stohu či v seníku, což již mnohokrát skončilo požárem. Velmi nebezpečná je rovněž manipulace dětí s pyrotechnikou či jinými výbušninami. Jen pro ilustraci: V roce 2014 způsobily děti ve věku do 15 let 148 požárů, zranilo se při nich 23 osob a zanechaly po sobě majetkové škody za více než 19 milionů Kč. Během loňských prázdnin zavinily děti 26 požárů, při kterých naštěstí nikdo nezemřel, 7 osob se zranilo.

Stojí za to upozornit, že na základě zákona o požární ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich svěřenci nezpůsobili požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše 25 000 Kč.

Hasiči doporučují si s dětmi zopakovat zásady chování v přírodě z hlediska nebezpečí vzniku požárů, ale také volání na tísňovou linku v případě vzniku mimořádné události.

Hasic_dite

Požár lesní školky v Pardubickém kraji letos v květnu způsobily děti

Důležité upozornění na závěr

Nenechávejte děti ani zvířecí miláčky uzavřeny v autech! Pamatujte, že hasiči každoročně vyjíždějí k případům, kdy řidiči nechají ve svých autech malé děti nebo své zvířecí miláčky na přímém slunci. Vysoké teploty a dlouhý pobyt v uzavřeném prostoru může vést k poškození zdraví i k jejich  usmrcení.

http://www.hzscr.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-2015-cervenec-bezpecne-prazdniny-pro-deti-z-pohledu-hasicu.aspx

  g+   sdílet