Železniční přejezdy už nemusí být strašákem řidičů

  g+   sdílet  

vlak na prejezdu_11_8-15

V posledních několika letech se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech. Nárůst počtu mrtvých je alarmující. Přitom pokud by řidiči, ale nejen oni, skutečně respektovali všechna pravidla, byl by střet s vlakem zcela vyloučen. BESIP se proto rozhodl podpořit probíhající kampaně, jejichž cílem je snížit počet mrtvých na železnici.

Drtivá většina nehod na železničních přejezdech je zaviněna účastníky silničního provozu, kteří, i přes varování, vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje. Řidiči se dnes bohužel nebojí riskovat, jak to potvrzuje dlouhodobá statistika Drážní inspekce. Uvádí, že na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, jichž je pouze čtvrtina
z celkového počtu, se odehrává téměř polovina všech nehod.

Cílem Drážní inspekce je zajistit, aby bylo co největší množství železničních přejezdů doplněno závorami. Takové řešení úrovňového křížení silnice a dráhy by z dlouhodobého hlediska mohlo stát za minimalizací všech rizik. Řidiči by se ale přesto na přejezdu se závorami měli vždy řídit nejdůležitějším pravidlem – když svítí červená, řidič zastaví před přejezdem a nepokračuje v jízdě. To platí i v případech, kdy jsou závory zdvižené nebo se právě zdvihají. Uvědomte si, že vlak, ať již osobní, či nákladní, je velký, těžký a vzhledem k velmi dlouhé brzdné dráze i pohybu po kolejích je srážka s vozidlem nevyhnutelná.

Pamatujte, že při dodržování pravidel, která platí na přejezdech, se nehodě na přejezdu lehce vyhnete. Ať už na přejezdu označeném pouze výstražným křížem, světelným zabezpečovacím zařízením, nebo dokonce se závorami, řidič se musí vždy nejprve přesvědčit, že může přejezd bezpečně přejet. Vždy je lepší zastavit a mít jistotu. Upozornění, že se k přejezdu blížíte, je velmi dobře vidět už ze vzdálenosti minimálně 300 m. Návěstní desky se třemi, dvěma a jednou šikmou čarou, na přejezd upozorňují v násobcích 80 metrů. Návěstní deska se třemi pruhy je umístěna ve vzdálenosti 240 m před přejezdem, je doplněna výstražnou značkou, upozorňující řidiče na typ přejezdu – se závorami nebo bez závor.

Rychlost jízdy vlaku na přejezdu bez závor a světelného zabezpečovacího zařízení je zpravidla omezena jen na 10 km/h. Navíc už z dálky řidič slyší vlak už z dálky houkat. V takovém případě se nepokoušejte přejet na poslední chvíli, ale vozidlo zastavte. Tam, kde jsou světla, která blikají, také zastavte a počkejte, až blikat přestanou. Pak teprve můžete jet.

Velkou chybou je vjet na železniční přejezd ihned po projetí vlaku, nebo když se závory zvedají. Vždy počkejte, až světla zhasnou. Z druhé strany může jet další vlak, který momentálně nemůžete vidět. Zvedající se závory v takovém případě rychle spadnou a mohou vás náhle uvěznit na přejezdu. V tomto případě šlápněte na plyn a rozjeďte se proti závoře. Je lepší závoru přerazit, poškodit si vozidlo a projet, než zemřít pod koly rozjetého vlaku.

Co dělat v nouzi a zastavení železničního provozu

  • Co nejrychleji opusťte vozidlo uvíznuté na trati !
  • Pokud je to možné, pokuste se vozidlo odstranit z jízdní dráhy vlaku. Bezpečná vzdálenost začíná 2,5 metru od osy nejbližší kolejnice. Pokud vozidlo odstranit nelze, zastavte železniční provoz.
  • Pro zastavení železničního provozu z bezpečnostních důvodů, např. auto uvízlé na přejezdu, okamžitě volejte některou z tísňových linek 112 nebo 150.
  • Operátor vás navede ke sdělení čísla přejezdu. Čas, který k tomu bude potřebovat, můžete zkrátit, pokud se již v průběhu volání podíváte na zadní stranu ramene výstražného kříže (přejezd bez světelného zařízení) nebo na zadní stranu světelné skříně. Číslo přejezdu má tvar Pxxxxx a je umístěno na všech výstražných křížích nebo světelných skříních.

Nechceme nikoho strašit, ale znát následující smutné statistiky nehod snad odradí některé z řidičů od riskantního chování na železničních přejezdech.

  • v roce 2012 bylo na železničních přejezdech usmrceno 17 osob, tj. o 1 více než v předchozím roce
  • celková závažnost dopravních nehod v roce 2012 činila 8,4 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2012 činila 94 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod!!!

www.ibesip.cz

 

  g+   sdílet