Sledování závad na nadzemních rozvodných kabelech

  g+   sdílet  

Software společnosti Fluke analyzuje závady u venkovních elektrických vedení a data okamžitě přenáší do notebooku

Aby bylo možné závady sledovat, musí být spojené s konkrétními událostmi. Občasné chyby je však mimořádně obtížné najít. Pokud se neví, kdy k chybám dojde, je zapotřebí nějaké formy záznamu dat přenášených na dálku. Nejlepším řešením jsou univerzální a inteligentní přístroje s wifi připojením, případně i s možností snímat data ze dvou externích senzorů.

43753635672_fcef076037_b

Nadzemní a podzemní rozvodné kabely

Jedním z klientů společnosti Fluke je energetický podnik s rozsáhlými nadzemními a podzemními kabely. Stejně jako jiné energetické společnosti, potřebuje znát kvalitu elektrické energie nadzemního kabelu. Venkovní vedení je však velmi citlivé na nejrůznější klimatické jevy.

Vlivem silného větru může dojít k prudkému rozpohybování drátů a v případě, že se kabely dotknou, následuje pokles nebo krátké přerušení napětí. Právě na kolísání napětí a blikání si zákazníci tohoto energetického podniku stěžovali. Klíčová měření kvality elektrické energie v nadzemních elektrických vedeních provádělo oddělení údržby. Jejich výsledky poskytují důležité informace o zjišťování chyb na nejvyšší úrovni.

Dotyk vodiče se stromem může vést k přeskočení jisker či dokonce požáru. Může dojít k vyvrácení stožáru, kabely jsou poškozeny zlomenými větvemi a neobvyklé nejsou ani případy, kdy déšť a krupobití proniknou do elektrických spojů.

41992939260_1e8b6f3d6f_b

Nadměrné blikání a poklesy napětí

Měření potvrdila, že blikání a poklesy napětí překročily limity normy EN50160, ale příčina nebyla jasná. Jednou z možností byl vítr, který způsobil, že větve se buď dotýkaly vodičů, nebo třásly vodiči a způsobily jejich uvolnění u špatné svorky. První myšlenka by mohla být poslat někoho ven, kdo by vše zkontroloval. Testovat nadzemní vedení tímto způsobem je ale drahé. Navíc se musí provádět za větrného počasí, protože to, zda větev například narazí do vedení, bude záviset nejen na vzdálenosti, ale také na tuhosti nebo pružnosti stromu.

Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1748 monitoroval rychlost větru přes anemometr. Důležité pro energetické společnosti je, že záznamník Fluke 1748 plně vyhovuje 3. vydání normy IEC61000-4-30. Záznamník zaznamenává napětí, proud, výkon, energii, frekvenci a účiník. Rychle posuzuje kvalitu elektrické energie podle norem EN 50160 a IEEE 519. Přístroj je klasifikován na 600 V CAT IV/1000 V CAT III pro vstup do provozu, rozvoden a navazujících zařízení. Uchovává více než 20 oddělených protokolů a může rychle vytvořit přehledy, které potvrdí zjištění.

38579059721_f71d4d86b5_b

Odeslání výsledků prostřednictvím wi-fi

Anemometr Kriwan INT10 BA® byl připevněn k horní části napájecího pólu 230 V, dodávaného baterií, aby bylo zajištěno nepřerušené napájení.

Přístroj Fluke 1748 byl vybaven příslušenstvím 174x AUX, které akceptuje dva vstupy, jeden mezi ± 10 V DC a druhý mezi ± 1 000 V DC. Vstupy AUX mohou být volně kalibrovány pomocí softwaru a signály mohou být navzájem korelovány. To bylo klíčové pro tuto aplikaci a je prakticky jedinečné pro přístroj Fluke 1748. První vstup byl připojen k anemometru, který konvertuje rychlost větru 0 až 60 m/s na lineární výstupní signál od 0 do 10 V. Druhý monitoroval napětí nadzemního kabelu.

Software přístroje umožnil společnosti okamžitě analyzovat výsledky a stáhnout data do notebooku, který je vzdálen 10 metrů, aniž by došlo k přerušení záznamu dat. Měření uskutečněná v průběhu měsíce korelují kolísání napětí a rychlost větru. To potvrdilo, že poruchu způsobuje rychlý pohyb vodičů a problém byl rychle identifikován jako opotřebované spoje vodičů.

Více informací o třífázovém záznamníku kvality elektrické energie Fluke 1748 naleznete na webových stránkách www.fluke.cz

 

 

 

  g+   sdílet