Vhodná krizová komunikace může zachránit nejednu firmu

  g+   sdílet  

Česká republika zažívá situaci, která je pro všechny nová. A snaží se s ní bojovat, jak nejlépe umí. S pandemií koronaviru přichází řada komplikací nejenom pro jednotlivce, ale také pro firmy a živnostníky. Dopady boje s novým virem se týkají všech a už první dny nutných restrikcí ze strany státu ukázaly, že problémy budou pro některé podnikatele dokonce likvidační. Stát hledá možnosti podpory, ale nyní se musí zapojit majitelé a manažeři firem. Právě ti mohou vhodnou krizovou komunikací zabránit či alespoň zmírnit dopady nejen na firmu samotnou, ale také její zaměstnance. 

Podnikatelé v souvislosti s pandemií prožívají nelehké období, které si žádá neodkladné řešení a rozhodování. Zaměstnanci v karanténě, zastavení výroby nebo propouštění zaměstnanců, to je bohužel realita firem v těchto dnech, kterou musí urychleně řešit. Zakládá se však na spolupráci všech partnerů. Jak tedy postupovat?

„Prvotním úkolem je pojmenovat rizika a přiznat si krizovou situaci. Ideální je okamžité sestavení krizového týmu a rozdělení povinností jednotlivých členů,“ říká Martina Jandečková, koučka vzdělávací společnosti MgC Group.

Jakmile je tým připraven, doporučuje Martina Jandečková postupovat následujícími kroky:

 • Navrhněte scénář komunikace. Jak bude probíhat, jakými kanály, kdo a co bude komunikovat.
 • Buďte otevření a transparentní. Důvěra je teď nejdůležitější.
 • Komunikujte jednoznačně a vystupujte jednotně.
 • Jednejte eticky, buďte empatičtí a naslouchejte. Přinese to pochopení.
 • Pozor na nepřesnosti a nepravdy.
 • Prevence funguje jako nejefektivnější řešení. Předvídejte a připravte si možné scénáře předem.

Aktuální situace je skutečně krizová, ojedinělá a to, jak se vedení či manažeři zachovají, je klíčové pro budoucnost firmy. Téma, které nyní hýbe firemním světem, je krizový management. „Základem pro tuto situaci je fungující krizový management, který nastavuje směr a další strategii během krizového období. Jeho úkolem je motivovat a zapojit všechny zaměstnance do nového postupu a procesu. Jen tak mohou být zaměstnanci přínosem pro řešení krizové situace,” vysvětluje Jandečková. Tuto krizovou situaci nelze řešit operativními způsoby. Je nutné si uvědomit, že se jedná o krizový stav, ve kterém je nejlepší se spoléhat na ověřené postupy. Důležité je pracovat s nadhledem a přijít s inovativními firemními plány, které je potřeba upravit podle aktuálního dění.

Krizový management nemůže ale efektivně fungovat bez kvalitně nastaveného krizového plánu nebo tzv. krizové strategie. Při jejím sestavování je dobré se držet několika ověřených postupů.

 • Strategické řízení a schopnost rozhodovat
 • Analýza a řízení rizik
 • Winterlingova krizová matice (ta definuje rizika, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost, že opravdu nastanou, a zároveň mají největší dopad)
 • Prognózování (forecasting)
 • SMART (návrh cílů)
 • Paretovo pravidlo (hledání onoho malého spektra příčin, které významně ovlivňuje celkový výsledek)
 • Kvalitní krizová komunikace

Důležitou roli během krizového managementu hrají také zaměstnanci. Ti mohou významnou měrou ovlivnit řešení krizové situace. Jak? Především svým aktivním zapojením, kreativním přístupem, novými nápady a myšlenkami, které se mohou dále v týmu rozvíjet. Důležité je také zachovat „pozitivního ducha týmu“ – vytvářet optimistické a kreativní prostředí právě pro nové myšlenky a nápady a především pro týmovou spolupráci ve smyslu „spolu to vše zvládneme“.

 

 

  g+   sdílet