Copernicus nabízí vývojářům zdarma data o klimatu i prostředí pro tvorbu aplikací

  g+   sdílet  

Nová aplikace od služby C3S ukazuje, jak blízko může být svět k dosažení globálního oteplení o 1,5 °C

1

Bezplatná aplikace od evropské služby C3S (Copernicus Climate Change Service) je jedním z mnoha příkladů toho, jak mohou vývojáři aplikací kreativně a inovativně využívat bezplatný přístup ke klimatickým datům služby C3S prostřednictvím online knihovny Climate Data Store.

  • Climate Data Store poskytuje zdarma přístup k aplikacím, které staví na datech, jež jsou také volně k dispozici ke stažení
  • Mezi příklady patří nová monitorovací aplikace, ale také aplikace Fire Weather Index, která se věnuje požárové aktivitě, aplikace Mountain Tourism pro horskou turistiku nebo aplikace Monthly Explorer for COVID-19
  • Vědci a vývojáři mají přístup k datům a zdrojovým kódům za těmito aplikacemi prostřednictvím API a vestavěného panelu nástrojů

Služba C3S vyvinula aplikaci, která umožní komukoli zjistit, jaká je současná míra globálního oteplování. Vědci ze služby C3S, kterou jménem Evropské komise implementuje ECSPP (Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí), uvádí, že nová aplikace s názvem „Global Temperature Trend Monitor“ je dalším příkladem toho, jak lze údaje o klimatu, které program Copernicus shromažďuje, rozmanitě transformovat pro benefity podnikání i společnosti obecně.

Bezplatná aplikace umožňuje komukoli dát aktuální změny globální průměrné teploty do kontextu k cílovému limitu 1,5 °C stanovenému v Pařížské dohodě. Dohoda, kterou nyní podepsalo 196 států a Evropská unie, si klade za cíl posílit celosvětovou reakci na hrozbu změny klimatu tím, že udrží růst globální teploty v 21. století výrazně pod 2 °C nad předindustriální úrovní a bude pokračovat v úsilí omezit růst teploty na maximálně 1,5 °C. Země, které v současné době podepsaly Pařížskou dohodu, odpovídají za přibližně 79 % celosvětových emisí skleníkových plynů.

2

V únoru 2021 dosáhlo globální oteplování přibližně 1,19 °C nad předindustriální úrovní. Pokud bude trend oteplování pokračovat stejným způsobem jako po dobu 30 let až do únoru 2021, dosáhne se limitu 1,5 °C v roce 2034. Oranžová čára na grafu ukazuje pravděpodobný odhad IPCC na základě klimatických projekcí v jejich zprávě „Globální oteplování 1,5 °C“. Zdroj: Copernicus Climate Change Service / ECMWF.

 Aplikace poskytuje posuvné měřítko pro zkoumání změn teploty ve srovnání s předindustriálním obdobím pro jakýkoli bod mezi rokem 2000 a dneškem. Červená čára, která ukazuje průměrnou míru oteplování za posledních 30 let, sahá do budoucnosti až do bodu, kdy globální oteplení dosáhne hranice 1,5 °C. Pravidelné měsíční aktualizace poskytují aplikaci téměř v reálném čase verzi grafiky původně určenou pro zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) „Globální oteplování o 1,5 °C“.

Vědci a technologové, kteří chtějí vyvíjet obdobné aplikace, mají snadnou cestu. Buď přístupem k datům a jejich stahováním do vlastních prostředí, nebo využitím vestavěného panelu nástrojů k vytváření aplikací přímo online.

K datům lze přistupovat buď ručně prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI), nebo pomocí rozhraní aplikačního programu (API) C3S Climate Data Store. Rozhraní API C3S poskytuje programový přístup ke všem datům dostupným v jeho úložišti klimatických dat. Stránka API služby C3S nabízí vysvětlení a příklady toho, jak pomocí rozhraní snadno získat přístup k datům a podpořit inovativní řešení pro přizpůsobení se změně klimatu.

Samotné aplikace staví na nástrojích poskytovaných v Climate Data Store Toolbox. U všech aplikací mohou uživatelé přistupovat ke kódu za aplikací kliknutím na kartu „Zdrojový kód“ a také mohou používat obecnou dokumentaci k panelu nástrojů.

Freja Vamborg, hlavní vědecká pracovnice služby C3S, komentuje: „Služba C3S poskytuje bezplatná data o klimatu, která může kdokoli použít pro vývoj aplikací. Doufáme, že podpoříme rozvoj inovací mezi technologickými specialisty a vývojáři. Naše data a ukázkové aplikace lze použít různými způsoby ke zvýšení povědomí o změně klimatu a také k podpoře komerčně životaschopných řešení pro přizpůsobení se změně klimatu. Díky tomu, že k našim datům nabízíme snadný a volný přístup, dostávají externí vývojáři aplikací výhodnou startovní pozici pro vymýšlení vlastních aplikací, ať už pro širokou veřejnost nebo průmyslová odvětví, jako je energetika a zemědělství. Aplikace, které mohou využít údaje z pozorování Země a podnebí, aby pomohly jak průmyslu, tak společnosti, budou hrát důležitou roli při pomoci přizpůsobit se naší měnící se planetě.“

„K vytvoření aplikace Global Temperature Trend Monitor používáme jediný odhad teploty z datové sady ERA5, přičemž k prezentaci dat využíváme jak původně vydaný rok 1979, tak i nedávno vydané rozšíření, díky němuž sahá datový soubor zpět do padesátých let. Pomocí této datové sady můžeme snadno aktualizovat aplikaci a použít ji jako ilustraci nebo průvodce, abychom zhruba viděli, kterým směrem se vydáme,“ dodává.

Všestrannost údajů o životním prostředí od služby C3S dokládá řada dalších aplikací, které byly vytvořeny v prostředí sady nástrojů služby.

Jednou z takových aplikací je nově vydaný systém Fire Weather Index (FWI), který má podobu interaktivní mapy. Ta uživateli pomáhá zkoumat současné a budoucí nebezpečí požáru v jakékoli oblasti v Evropě. Tato aplikace vznikla konkrétně s ohledem na odvětví cestovního ruchu, protože destinace závislé na venkovních aktivitách může negativně ovlivnit změna rizika vzniku požáru. FWI zahrnuje použití dvou různých datových sad služby C3S. Dlouhodobé ukazatele odvozené z klimatických projekcí a nové analýzy jsou kombinovány, aby propojily klimatické podmínky s pravděpodobností požárů v celé Evropě. Aplikaci může bezplatně používat kdokoli, ať už jde o zvědavé občany, organizace požární ochrany, podniky, politiky nebo výzkumníky. Kdokoli si ji může vyzkoušet v C3S Climate Data Store, který nabízí uživatelskou příručku, použité datové sady a zdrojové kódy.

3

Fire Weather Index (FWI) pro Řím na konci století s neambiciózními politikami zmírňování změny klimatu. Předpokládá se, že FWI korigované na zkreslení z klimatických modelů se mezi nedávnou minulostí a koncem století zvýší z 21 (střední) na 26 (vysoká). Zdroj: Copernicus Climate Change Service / ECMWF.

Cestovní ruch je minimálně na část roku 2021 mimo program, dlouhodobě je však dopad změny klimatu pro tuto oblast velkou výzvou. Obzvláště zranitelnou oblastí citlivou na změnu klimatu je horská turistika. Aplikace Mountain Tourism poskytuje interaktivní mapu pro srovnání mezi minulými a budoucími sněhovými podmínkami v různých nadmořských výškách souvisejících s turistickým průmyslem. Propojená aplikace také vykresluje proměnné vůči výšce.

Aplikace služby C3S se také používají k urychlení výzkumu v epidemiologii. Aplikace Monthly Explorer for COVID-19 umožňuje každému uživateli prozkoumat možná spojení mezi teplotou, vlhkostí a šířením virů. Nabízí také možnost podívat se na konkrétní „průměrné“ údaje o znečištění ovzduší. Stejně jako u aplikace Global Temperature Trend Monitor vytvořili vědci C3S aplikaci, která demonstruje možnosti, které mohou data z programu Copernicus nabídnout výzkumným pracovníkům v epidemiologii a dalším lékařským specialistům zapojeným do boje proti pandemii COVID-19. Nedávný výzkum naznačuje, že jak se často stává u jiných virů, šíření COVID-19 může ovlivňovat teplota a vlhkost vzduchu. Kromě toho by na úmrtnost způsobenou virem COVID-19 a jeho šíření mohlo mít vliv i znečištění ovzduší, zejména jemné částice. Aplikace umožňuje uživateli prozkoumat některá z těchto tvrzení vykreslením teploty a vlhkosti vzduchu, spolu s klimatologickými úrovněmi znečištění ovzduší poskytovanými službou CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) s údaji o úmrtnosti získanými z Johns Hopkins University.

Pro vývojáře aplikací nabízí inkubační program Copernicus, který zahájila Evropská komise, podporu pro evropské podnikatele při práci s údaji z pozorování Země za účelem vytvoření komerčně životaschopných produktů a služeb. Program každoročně uděluje 50 000 EUR 20 evropským start-upům.

Všechny aplikace, které jsou aktuálně k dispozici v Climate Data Store služby C3S, najdete zde.

 

 

  g+   sdílet