Využití XVR při plánování cvičení IZS

  g+   sdílet  

Jednou z možností, jak účinně využívat speciální simulační program XVR pro 3D modelaci mimořádných událostí, je vizualizace jak výchozí situace na místě události, tak  jednotlivých fází jejího rozvoje. Logicky navazuje vizualizace  předpokládaného rozvinutí sil a prostředků  a jejich činností.

Touto formou se jednak již při přípravě cvičení a to bez ohledu na počet či druh cvičících složek ověřuje reálnost původního scénáře, logičnost a racionálnost kroků, vedoucích k likvidaci události, ale též se vizuálně přiblíží před samotným cvičením jednotlivé úkoly a činnosti cvičícím jednotkám. Pro ty je následně  pochopitelně daleko snazší, ale i efektivnější, skutečné nasazení ve cvičení .

Zcela zásadní výhodou však je skutečnost, že v prostředí virtuální reality je cvičícím jednotkám jednoznačně definována povaha a rozsah události, včetně odpovídajících kouřových efektů, rozsahu požáru, trosek, směru větru atp. atp.. V neposlední řadě je mimořádnou výhodou možnost opakovat scénář libovolně, s hledáním optimálního řešení, ale též s možností eskalovat celý průběh a komplikovat „standardní“ zásah v celé řadě ohledů.

HZS hl.m.Prahy jako první HZS v ČR využil programu XVR při přípravě, provedení a následném vyhodnocení  taktického cvičení IZS, které se odehrálo na vojenském letišti v Praze Kbelích. Tématem byl požár cisterny leteckých pohonných hmot, s následným rozšířením na stáčiště paliv.  Až vizualizací v programu XVR si všichni účastníci plně uvědomili, s jak rozsáhlou událostí by měli co dočinění a podstatně efektivněji pak při závěrečném hodnocení  diskutovali  možná řešení, jejichž předpokládaný  dopad byl okamžitě dynamicky vizualizován.

Příprava cvičení byla podpořena  školiteli společnosti Ambulance Meditrans s.r.o. za použití softwaru XVR.

  g+   sdílet