AKADEMIE AEGIS – výcvikové a školící středisko

  g+   sdílet  

Realita dnešní doby je bohužel neúprosná. V ohrožení a krizové situaci, ať už při služebním zákroku nebo „civilní“ nutné obraně bude konečný výsledek záviset zpravidla na jediném…na Vás! Stejně jako prevence a dodržování taktických zásad  je však velmi důležité vědět a znát „co dělat, když…“ a cíleně se na to připravovat.

Představujeme Akademii Aegis, přední české privátní výcvikové centrum zaměřující se na komplexní vzdělávání v oblasti sebeobrany,  reálného použití střelných a chladných zbraní a souvisejících oblastí. Aegis pořádá výcviky jak pro soukromé osoby, tak v hojné míře i  pro ozbrojené složky.

Zakladatelé a hlavní instruktoři v Akademii Aegis jsou Aleš Vondráček a Martin Hradecký

Historie a vznik výcvikového systému Aegis

Začátek výcvikové činnosti se datuje už rokem 1999, kdy byl Martinem Hradeckým a Alešem Vondráčkem založen klub obranné střelby a Akademie obranné střelby Aegis, která později, v roce 2002, na základě rozšíření působnosti změnila název na dnešní – AKADEMIE AEGIS. Na samém počátku byly zúročeny Martinovi zkušenosti z výcvikové a bezpečnostní firmy Skatach, která má v oboru bezpečnosti značné renomé a podílela se mimo jiné jako první soukromý subjekt v ČR na oficiálním výcviku boje zblízka u elitních a specializovaných útvarů Policie ČR a jiných bezpečnostních složek.

A.Vondráček a M.Hradecký s Gabrielem Suarezem, instruktorskou legendou z USA

Kontakt A.Vondráčka s M.Hradeckým začal v roce 1997, kdy Aleš procházel u Skatach dlouhodobým specializovaným kurzem zaměřeným na osobní ochranu. Už v té době se sám střelbě také intenzivně věnoval a pracoval na zdokonalování svých dovedností a rozhledu v této oblasti. Díky Martinovi objevil zajímavou metodiku a systém střeleckého výcviku, který spolu pak začali dále rozvíjet. Společným fungováním ale také nastartoval chuť učit se a vzdělávat i jako instruktor, což ho později zavedlo i na tuto profesní dráhu u ozbrojené složky.

Při kurzech je důležitá nejen technika střelby, ale také správné „naladění hlavy“, odpovídající taktické návyky  a uvědomování si všech souvislostí. Ani jedna oblast není v metodice Aegis podceňována a cíl veškerého výcviku je jednoduchý – být držitelem zbraně, jehož mentální a technická připravenost bude v okamžiku krizové situace maximálně zvyšovat šance na její úspěšné vyřešení.

Kromě střelcké přípravy je doménou Martina Hradeckého i oblast boje zblízka, sebeobrany a bojového použití chladných zbraní. Martin je držitelem mnoha oficiálních akreditací, certifikací a instruktorských oprávnění tradičních bojových umění a moderních sebeobranných systémů.

Zdroje metodiky – tuzemské, ale i zahraniční zkušenosti

Nespokojit se s tím, co už umím a neustále se rozvíjet a zdokonalovat – to by mohlo být jedno z hesel Aegis. I proto oba instruktoři hledali a stále hledají nové zkušenosti a kontakty a to nejen u nás doma, ale i ve světě.

V rámci střelecko-taktické přípravy absolvovali už před více než deseti lety mj. kurzy izraelské instinktivní střelby pořádané firmou Israeli Special Security Projects a vedenými přímo izraelskými instruktory, kurzy americké bojové střelby výcvikového střediska Tactical Defence Institute (Ohio,USA) vedené Johnem Bennerem nebo poznali výcvik francouzského systému NTTC.

Speciálním výcvikovým programem je „Instruktorský kurz pro příslušníky ozbrojených složek“, kterého se v letech 2009-2012 účastnilo několik desítek lidí prakticky ze všech složek ČR.

Měli možnost také projít pokročilé kurzy pod vedením jedné z největších legend bojové střelby, Gabrielem Suarezem z USA.

Oba jsou jediní v České republice (a jen z jedenácti lidí v Evropě), kteří úspěšně absolvovali speciální kurz a tím získali instruktorskou certifikaci opravňující vyučovat jeden z nejmodernějších amerických střeleckých systémů COMBAT FOCUS SHOOTING. Ten vyvinul Rob Pincus, se kterým před lety navázali bližší kooperaci a díky tomu u něj prošli i řadu dalších výcviků.

Výcvikových kurzů se ve velkém počtu účastní vojáci, policisté, celníci, lidé z Vězeňské služby i dalších složek v ČR. V pokročilejších kurzech je samozřejmostí propojování střeleckých technik s prvky sebeobrany, jako je obrana proti zbrani, obrana vlastní zbraně atp.

Zatím poslední, ale o to exkluzivnější kontakty proběhl v letech 2010-2012, kdy vždy na pozvání Akademie Aegis opakovaně přijížděl do ČR pan Jim Smith, bývalý příslušník elitních speciálních sil armády USA (1st SFOD-D Delta Force) a veterán z bitvy v Mogadišu, aby zde vedl několik kurzů zaměřených např. na útočnou pušku, CQB a osobní ochranu.

Právě díky přísunu nových informací ze světa se osobitý „styl Aegis“ neustále vyvíjí nejen po technické stránce (nové funkční střelecké techniky atp.), ale i po stránce metodiky výuky.To je velmi důležité, protože vývoj se nezastavuje a pořád je možné (a nutné) se zlepšovat. To co stačilo před deseti nebo patnácti a více lety, dnes zkrátka nestačí.

Akademie Aegis si váží dlouhodobé spolupráce s elitními útvary jakými jsou např. Útvar rychlého nasazení nebo Zásahové jednotky PČR,

Spolupráce s ozbrojenými složkami

Oceněním a potvrzením funkčnosti výuky Akademie Aegis je dlouhodobá a rozrůstající se  spolupráce s ozbrojenými složkami (v ČR je tento jev stále ještě spíše výjimečný), které pro potřeby služební přípravy svých příslušníků přebírají množství střeleckých technik a  výcvikových postupů z metodiky Aegis. Oficiální výcviky proběhly pro příslušníky různých složek Vězeňské služby, Celní správy, Policie, Vojenské policie, BIS a několika Městských policií. Pořádají se také speciální kurzy pro instruktory z ozbrojených složek a další specifické výcvikové programy „ušité“ na míru.

Vrcholem, kterého si asi nejvíce Akademie Aegis cení, je dlouhodobá oficiální spolupráce s Útvarem rychlého nasazení PČR a Zásahovou jednotkou PČR Jihomoravského kraje. V minulosti to byla také spolupráce s dnes již neexistujícím Útvarem speciálních operací Vojenské policie (SOG) a výcviková činnost realizovaná pro vybranou část příslušníků AČR z 601.skupiny speciálních sil generála Moravce.

 

Střelecké kurzy pro krátké i dlouhé zbraně

Výuka v Akademii Aegis je charakteristická snahou o co nejrealističtější přístup. Efektivnost výcviku je zvyšována používáním moderních a osvědčených výcvikových metod, včetně různých druhů speciálních pomůcek a zařízení, které si i sami vyvíjejí (např. terče).

Kurzy pro krátké střelné zbraně jsou podle obtížnosti odstupňovány do tří úrovní a v celku obsahují šest dní (2+2+2) intenzivní výuky. Prvním kurzem jsou dvoudenní „Základy obranné střelby“ (kurz K1), kterých cílem je především předání základní střelecké dovednosti, seznámení se s metodikou systému Aegis a budování bezpečnostních návyků daného standardu, bez kterých není možné v dalších fázích výcviku pokračovat.

Na úvodní kurz navazuje „Pokročilý kurz obranné střelby“ (K2). V průběhu tohoto kurzu se učí pokročilé techniky střelby, jako např. střelba jednou rukou, další střelecké polohy, taktické využití krytu a střelba zpoza překážky, různé druhy přebití, střelba v pohybu atp. a cíleněji se budují správné taktické návyky při řešení krizových situací.

Vrcholem základní pyramidy je kurz K3 „Expert“ a jsou v něm mj. vyučovány i některé specifické techniky střelby, jako je např. střelba na velmi krátkou vzdálenost (CQS-close quarter shooting), nestandardní a nouzové střelecké polohy či řešení obranných situací uvnitř a okolo automobilu. Probírána je i obrana vlastní zbraně a sebeobrana proti střelené zbrani a součástí kurzu je i cílené testování schopností střelce pod tlakem.

Kromě těchto „základních“ kurzů nabízí Akademie Aegis i tzv. tématické a nadstavbové kurzy. Do této skupiny spadá např. kurz „Světlo&Tma“, který je speciálně věnovaný střelbě za snížených světelných podmínek a za tmy s použitím svítilny.

Další je kurz „Skryté nošení“, který podrobně rozebírá různé formy a druhy skrytého nošení zbraně, způsoby tasení zbraně a dává prostor pro drilování základních návyků získaných na kurzu K1.

Nejpokročilejší je kurz „Týmová spolupráce“, do kterého mají přístup pouze absolventi K1, K2 a K3. Tento výcvik je primárně zaměřen na práci v dvoučlenných týmech a zvyšování psychické odolnosti při řešení obranné situací nebo zákroků.

Dlouhým zbraním jsou věnovány dva kurzy a to „Obranná brokovnice“ a „Útočná puška“. Tyto kurzy (jako většina dvoudenní) jsou určené majitelům těchto zbraní, kteří chtějí lépe poznat jejich možnosti nebo pro ty, pro něž je dlouhá zbraň zbraní služební a mají zájem se zdokonalovat a poznat jiný koncept jejich použití a ovládání.

Výcviky pro ozbrojené složky pokrývají široké spektrum témat a oblastí, vč. sebeobrany a použití donucovacích prostředků a tématické střelecko-taktické kurzy podle požadované specifikace

Nejen střelecké výcviky…

Záběr výcvikové činnosti Akademie Aegis je opravdu široký a nabízí mnoho možností se rozvíjet v různých oblastech. Je možnost absolvovat například i speciální kurz pro osobní strážce, který dává zájemcům komplexní přehled o této specifické bezpečnostní činnosti a seznamuje se všemi aspekty této práce.

Akademie Aegis nabízí také kurzy sebeobrany a boje s chladnými zbraněmi (teleskopický obušek, nůž), které provádí formou intenzivních seminářů. Cílem těchto výcviků je prakticky i teoreticky seznámit účastníky se základními principy a v rámci možností je tak připravit na adekvátní obranné použití těchto prostředků.

Akademie Aegis také úzce kooperuje s některými subjekty z oblastí mimo její hlavní odbornost. V roce 2011 např. byla navázána spolupráce s Czech Association of Combat Medics a s garancí jejích špičkových armádních profesionálů v oblasti poskytování neodkladné přednemocniční péče se začaly pořádat specializované kurzy první pomoci v systému TCCC (Tactical Combat Casualty Care) a TECC (Tactical Emergency Casualty Care).

V součinnosti s dovozcem a zástupcem značky GLOCK v České republice, firmou MPI CZ, už také několik let běží veřejně přístupná obdoba oficiálného zbrojířského kurzu Glock Armorers Course, jinak konaného pouze u výrobce pro vybrané příslušníky ozbrojených složek.

Zkušenosti a názory Aleše Vondráčka a Martina Hradeckého se promítají také do série doplňků a vybavení, které sami navrhli. Dlouhou dobu byla nejvíce známá jejich ledvinka pro skryté nošení (dnes už ve verzi 3.generace) nebo nůž „Lakas I“, ale popularitu si získal i nosič zásobníků do dlouhých zbraní „chest rig Aegis“. Nejnovější a pro naše čtenáře věříme i velmi zajímavá je lékárnička AFAK (Aegis First Aid Kit) pozoruhodné konstrukce a funkce, jejíž bližší recenzi připravujeme…

Akademie AEGIS nabízí výcvikový systém dovedností a znalostí, které vám jednou mohou posloužit při ochraně života a zdraví. Ať už je bezpečnostní činnost vaší profesí nebo chcete jen chránit sám sebe a své blízké, je absolvování výcvikových kurzů Aegis tou správnou volbou.

Více informací (historie, profily instruktorů, reference z výcviku pro ozbrojené složky atd.) naleznete na www.aegisteam.cz

  g+   sdílet