Robot tEODor ve službách pyrotechniků

  g+   sdílet  
tEODor01
Koncem března tohoto roku byl předán Pyrotechnické službě PČR nový pyrotechnický robot tEODor. Jedná se o zařízení, které je jedním ze základních a naprosto nezbytných technických prostředků pro pyrotechniky zabývající se problematikou prověřování a zneškodňování nástražných výbušných systémů.
Robot tEODor představuje dálkově ovládané vozidlo – manipulátor. Veškeré funkce tohoto zařízení jsou operátorem ovládány z bezpečné vzdálenosti prostřednictvím ovládacího panelu s monitorem. Na robotu může být instalováno až 6 kamer, které umožňují přehled o situaci na místě zásahu. Robot je vybaven velmi silným skládacím a teleskopickým manipulačním ramenem umístěným na otočné věži, což tomuto zařízení dává vynikající manipulační možnosti. Na konci uvedeného ramene jsou umístěny silné manipulační kleště, prostřednictvím kterých dochází k samotné manipulaci s nástražnými výbušnými systémy, popř. jinými nebezpečnými látkami. Dále lze do těchto kleští nebo na boční stranu ramene robota, umístit spoustu speciálního příslušenství od zbraňových systémů, přes různá měřící zařízení až např. po dílenské nářadí. Všechno příslušenství je obsluhováno z pozice operátora v bezpečné vzdálenosti. Tím je minimalizována nezbytnost pohybu pyrotechnika v prostoru ohroženém výbuchem a nedochází tak k bezprostřednímu ohrožení jeho života.
Po absolvování nezbytného školení a po podrobném seznámení všech pyrotechniků s tímto zařízením bude nový robot zařazen do výjezdového vozidla Odboru nástražných výbušných systémů, Oddělení pyrotechnického výjezdu v Praze a nahradí tak svého o několik generací staršího předchůdce (rok výroby 2000). Stejným typem robota je vybaveno i výjezdové vozidlo Oddělení pyrotechnického výjezdu v Olomouci.
Nejčastější oblastí použití robota tEODor je v pyrotechnických jednotkách (policie, armád) celého světa. Dále se toto zařízení používá k plnění úkolů v rámci součinnosti složek PČR a HZS při zásazích Integrovaného záchranného systému.
Technická data robota tEODor
Délka 1 300 mm
Šířka 685 mm
Výška 1 240 mm
Hmotnost 375 kg
Rychlost (nekonečně proměnná)*max. 3 km/h
Užitečné zatížení 350 kg
Doba provozu: 3-4 hodiny
Ovládací stanice
Hmotnost 86 kg
Ovládací panel
Hmotnost 9 kg
Pyrotechnická služba Policie České republiky je útvarem s celostátní působností. Svoji činnost v této podobě zahájila v roce 2009. Je výkonným útvarem Policie ČR.
Mezi pyrotechnické činnosti patří zejména odborné úkony na úseku nálezu munice, nástražných výbušných systémů a znalecké činnosti v oboru kriminalistika, odvětví pyrotechnika. Dále se podílí spolu s dalšími útvary Policie ČR na pyrotechnické ochraně osob a objektů souvisejících s ochranou ústavních činitelů. V rámci své činnosti plní Pyrotechnická služba Policie ČR také úkoly spojené s metodickým řízením a profesním vzděláváním všech policejních pyrotechniků a ostatních příslušníků Policie ČR a pracovníků vybraných orgánů veřejné správy, analytickou a legislativní činností, řešením problematiky technických a ochranných prostředků a technickým rozvojem zaměřeným na aplikaci poznatků vědy a techniky v praktickém výkonu pyrotechnických činností. Nedílnou součástí výkonu činnosti Pyrotechnické služby Policie ČR je spolupráce s Integrovaným záchranným systémem a preventivní činnost.
Toto vysoce specializované pracoviště si získává uznání nejen v rámci Policie ČR, ale i u zahraničních složek zabývajících se pyrotechnickou problematikou. Zástupci Pyrotechnické služby Policie ČR se pravidelně setkávají se svými kolegy zejména v rámci seminářů organizovaných Europolem, v rámci kterého působí mezinárodní síť pyrotechnických pracovišť.
V roce 2012 policisté pyrotechnické služby vyjížděli k 1824 případům nálezu munice a výbušnin a k 95 případům nálezu podezřelých předmětů a nástražných výbušných systémů. Provedli 126 prohlídek při bezpečnostních akcích. Vypracovali 140 znaleckých posudků a odborných vyjádření.
Více informací na MVCR.cz
  g+   sdílet