Policie ČR již využívá databázi syntetické DNA

  g+   sdílet  

dna

Policie České republiky rozšířila svoje možnosti při identifikaci původního majitele odcizených věcí a při identifikaci pachatele trestné činnosti. Od letošního roku začala Policie ČR pracovat na českém území s novou identifikační metodou forenzního značení předmětů za pomoci tzv. syntetické DNA. Tento způsob forenzního značení za pomoci unikátních DNA kódů umožňuje jednoznačnou, nezpochybnitelnou identifikaci majitele konkrétního předmětu a zrovna tak pachatele s místem činu. Tato identifikace je možná díky celosvětové databázi kódů syntetické DNA.

Britská společnost SelectaMark registrací unikátních šarží pro konkrétní zemi do této databáze a následně nastavením příslušných přístupů k údajům, tak umožňuje nyní již i Policii ČR s touto novou technologií na ochranu majetku pracovat.

 Co to pro policii znamená?

Jedním ze způsobů, jak snižovat počty odcizených předmětů, je jejich označování. Možností se nabízí mnoho – například označování mikrotečkami, čárovým kódem, gravírováním či číselným označování (kódováním). U všech metod označování předmětů je velice důležitá vazba označení předmětu s jednotnou celosvětovou databází, okamžitě dostupnou policejním složkám.

Systém na bázi syntetické DNA je na velmi vysoké profesionální úrovni a splňuje základní předpoklad prevence kriminality, tedy odstrašení možného pachatele od krádeže z obavy, že bude dopaden. Značení není pouhým okem viditelné, využívají se varovné nálepky a výstražné cedule, které informují o tom, že označená věc, vozidlo atd. je chráněno pomocí syntetické DNA. Ve zkratce lze říct, že SelectaDNA (syntetická DNA) je jedním z nejpokročilejších forenzních způsobů snižování kriminality, který nepopíratelně dokazuje spojení pachatele s místem trestného činu a poskytuje jednotný řetězec důkazů. Každé označení obsahuje netoxické látky s jedinečným DNA kódem. Využívá chemické sloučeniny (unikátní syntetické vlákno, UV indikátor, mikroskopické tečky a lepidlo založené na bázi vody) na vytvoření nejbezpečnějšího výrobku, se kterým můžete označit věci a chránit je před odcizením.

Samotné výrobky jsou však pouze jednou ze součástí celého systému, základem jehož úspěchu je uzavřený kruh, spojující prevenci i represi! Odcizený majetek se vrací svému majiteli, neboť nalezený předmět je podroben analýze a na jejím základě je pomocí mezinárodní databáze identifikován majitel. Současně je poskytnut nezvratný důkaz pro orgány činné v trestním řízení.

Takto propracovaný systém tvoří viditelné označení, odrazující v rámci prevence pachatele, označení látkou s obsahem syntetické DNA, v některých případech doplněné mikrotečkami a bezpečnou mezinárodní databází s oddělenými přístupy pro majitele zaregistrovaných označených věcí, policii a forenzní laboratoř.

Ve zkratce lze konstatovat, že identifikační označení přináší policii nezpochybnitelné důkazy o pohybu pachatele na místě činu. Jednoznačný, průkazný materiál o pohybu konkrétního člověka v čase a místě, kde došlo např. k vloupání do objektu, který byl za pomoci syntetické DNA chráněn.

A naopak z druhého pohledu tato technologie usnadní vyhledání majitele odcizených a následně nalezených předmětů.

Dle čtvrt století trvajících zkušeností s bezpečnostním značení syntetickou DNA ve Velké Británii lze říci, že preventivní charakter této technologie má 85% vliv na snižování kriminality. Od letošního roku, kdy i Policie ČR má umožněn přístup do mezinárodní databáze, tak i Česká republika rozšířila svoje možnosti v oblasti prevence kriminality.

Zdroj: www.prevencekriminality.cz

  g+   sdílet