„BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V ZEMĚDĚLSTVÍ“

  g+   sdílet  

bezpečnost práce v zemedelstvi

 

Seminář, který pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a dalšími partnery, se uskuteční v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2012 – 2013 s názvem „Partnerství při prevenci rizik“.

Seminář se koná v rámci doprovodného programu mezinárodní výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2013 ve čtvrtek 29. srpna 2013 od 9.30 hodin v areálu Výstaviště České Budějovice, Pavilon F4

Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace o ochraně zdraví při práci v zemědělství s uvedením příkladů pracovních úrazů v rámci České republiky. Poznatky z inspekční práce budou doplněny o statistiky a nejnovější poznatky v oblasti zemědělské činnosti.

Účast na semináři je bezplatná.

V případě, že se chcete semináře zúčastnit, vyplňte, prosím, připojenou přihlášku a odešlete ji na jeden z kontaktů uvedených v přihlášce.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu laskavě vyplňte a zašlete přihlášku co nejdříve.

Podrobný program semináře naleznete v příloze tohoto dopisu a v elektronické podobě také na webových stránkách http://svetvbezpeci.cz/pe_app/clientstat/?url=osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/, www.bozpinfo.cz a www.vubp.cz.

Účastníci obdrží poštou voucher na vstup do areálu Výstaviště České Budějovice, kde se seminář koná. Nezapomeňte proto vyplnit v přihlášce doručovací adresu! Při příjezdu na místo konání semináře je nutné voucher vyměnit za vstupenku na pokladně Výstaviště.

Nezapomeňte se zaregistrovat na seminář a uvést doručovací adresu pro zaslání voucheru. Bez výstavní vstupenky Vám nebude umožněn vstup na seminář!

Těšíme se na Vaši účast.

Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka Evropské agentury pro BOZP, Bilbao

Přihláška zde

Program:

09.30 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 10.05 Zahájení semináře

JUDr. Pavel Dvořák, vedoucí oddělení bezpečnosti práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

10.05 – 11.00 Pracovní podmínky v zemědělství

MUDr. Dagmar Beníšková, Krajská hygienická stanice, České Budějovice

11.00 – 11.30 Přestávka – Coffee-break
11.30 – 12.30 Ochrana zdraví při zacházení s chemickými látkami při polních pracích

Ing. Radmila Řepová, Krajská hygienická stanice, České Budějovice

12.30 –13.30 Bezpečnost při práci v zemědělství

Poznatky z inspekční činnosti

Ing. Jiří Pelikán, vedoucí inspektor, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

13.30 – 14.30 Hlavní úkol Státního úřadu inspekce práce v oblasti zemědělství na rok 2013

Pracovní úrazovost v jednotlivých oborech v zemědělství, statistika, příklady pracovních úrazů

Ing. Ludmila Elstnerová, inspektor-garant pro oblast zemědělství a potravinářství, Státní úřad inspekce práce

14.30 Závěr semináře a oběd

 

  g+   sdílet