Bílá kniha společnosti Goodyear EMEA vede začínající řidiče novou, bezpečnější cestou

  g+   sdílet  

goodear

Evropská asociace autoškol a společnost Goodyear EMEA se chystají spolupracovat na nových kampaních zvyšující bezpečnost silničního provozu

Praha 28. listopadu 2013 – Společnost Goodyear v regionu Evropa, Střední Východ a Afrika (Europe, Middle East and Africa – EMEA) dnes zveřejnila výsledky nového výzkumného projektu, který provedla ve spolupráci s Evropskou asociací autoškol (EFA). Spolu s výsledky výzkumu společnost Goodyear EMEA také představila Bílou knihu o bezpečnosti silničního provozu – „Bezpečnost na silnici především: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro začínající řidiče“. Bílá kniha byla představena a debatovalo se o ní dnes v panelové diskusi Evropské rady bezpečnosti silničního provozu v Bruselu.

Projekt se zaměřuje na postoje instruktorů evropských autoškol k bezpečnosti mladých řidičů v silničním provozu. Tento výzkum navazuje na již provedený průzkum bezpečnosti začínajících řidičů na silnicích a hodlá kompetentním osobám, příslušným úřadům i automobilovému průmyslu doporučit možnosti, jak zvýšit bezpečnost začátečníků na silnicích.

Tento výzkum je již čtvrtým výročním průzkumem společnosti Goodyear týkajícím se bezpečnosti silničního provozu a je prvním, který se zaměřuje na roli školení řidičů. Již druhým rokem spolupracuje společnost Goodyear EMEA s celoevropskou asociací pro instruktory a autoškoly EFA. Podstatou tohoto projektu je nový průzkum provedený mezi 2334 instruktory autoškol jednak v EU a také v reprezentativním vzorku v Rusku, Turecku a Jižní Africe. Tento výzkum je prvním svého druhu – shromažďuje názory instruktorů v tak širokém záběru a přináší několik velmi zajímavých zjištění, jako je např. důležitost role, kterou hrají při vytváření řidičských návyků mladých lidí rodiče, nebo obrovské rozdíly ve školení řidičů napříč zeměmi.

Společnost Goodyear EMEA a asociace EFA využily průzkum ke společné práci na Bílé knize, kde se uvádí, co by kompetentní osoby měly zvážit, aby se mladí motoristé naučili řídit bezpečně. Tímto výzkumem se společnost Goodyear EMEA a asociace EFA snaží odhalit oblasti, které mají v komunitě instruktorů autoškol největší význam, a prozkoumat různé přístupy ke zvýšení povědomí mladých řidičů o bezpečné a zodpovědné jízdě. Návrhy společnosti Goodyear EMEA vyzývají kompetentní osoby, aby do zkoušek v autoškole zahrnuly údržbu vozidla, a také, aby se pokusily zkvalitnit režim testování.

Michel Rzonzef, Vice President Consumer Tires společnosti Goodyear EMEA, řekl:  „Všichni ve společnosti Goodyear vítáme obnovení závazku asociace EFA ke spolupráci na zvýšení bezpečnosti začínajících řidičů na silnici. Náš výzkum ukazuje, že vzájemnou spoluprací mohou kompetentní osoby i automobilový průmysl zvýšit povědomí o bezpečnosti silničního provozu mezi začínajícími řidiči. Chceme pochopit, jakým způsobem se učí řídit a jaké faktory ovlivňují jejich postoj k bezpečnosti na silnici. Tím, že shromažďujeme podklady od rozsáhlého vzorku instruktorů autoškol, chceme zjistit, jak se výuka v autoškolách za několik posledních desetiletí změnila, a pochopit pravděpodobné nadcházející trendy.“

Průzkum společnosti Goodyear EMEA zohledňuje celou řadu aspektů, mezi nimiž jsou osvědčené postupy při školení a zkouškách, efektivní techniky pro vedení začínajících řidičů, aby se naučili chovat bezpečně v silničním provozu, nové technologie, které mohou zkvalitnit výuku v autoškole a úroveň informovanosti začátečníků o údržbě vozidla.

Společnost Goodyear EMEA a asociace autoškol EFA chtějí data využít k vytváření dalších projektů týkajících se bezpečnosti silničního provozu. To představuje také další spolupráci s autoškolami a kampaně pro veřejnost, které budou poskytovat začínajícím řidičům informace o tom, jak se chovat na silnici bezpečněji.

John Lepine, předseda Evropské asociace autoškol (EFA) uvedl: „Příležitosti další spolupráce se společností Goodyear si velice vážím – tento projekt bude hrát důležitou roli v našem chápání postojů instruktorů autoškol po celé Evropě. Věřím, že spolu s předchozími průzkumy společnosti Goodyear týkajícími se bezpečnosti silničního provozu nám výsledky programu z roku 2013 pomohou ještě lépe pochopit roli školení řidičů v bezpečnosti na silnicích.“   

  g+   sdílet