Evropští instruktoři autoškol tvrdí, že za špatné bezpečnostní návyky mladých řidičů mohou jejich rodiče

  g+   sdílet  

autoškola

Nový výzkum společnosti Goodyear a Evropské asociace autoškol se zabývá vlivy na chování mladých řidičů za volantem. 

Ze šetření mezi instruktory autoškol, které proběhlo napříč celou Evropou, vyplývá, že mladí lidé získávají od svých rodičů špatné návyky a díky tomu pak jezdí nezodpovědně.

Podle výzkumu provedeného výrobcem pneumatik společností Goodyear EMEA (oblast Evropa, Střední východ a Afrika) a Evropskou asociací autoškol předávají špatné návyky svým dětem nejčastěji rodiče v Itálii, Francii, Rakousku a Španělsku. Nejmenší problémy v tomto ohledu mají v Polsku, Švýcarsku a České republice.

64 % instruktorů z celé Evropy si myslí, že mladí řidiči si osvojují špatné návyky tím, jak dlouhá léta sledují své rodiče při řízení, v České republice zastává tento názor pouze 55 % instruktorů. Dalším důvodem, proč se mladí lidé chovají za volantem nezodpovědně, je podle instruktorů tlak ze strany vrstevníků (51 %). Také v Turecku a Jižní Africe si téměř tři čtvrtiny instruktorů myslí, že špatné zvyky rodičů mají vliv na jejich děti. Pouze Rusko se zdá být výjimkou – ruští instruktoři se domnívají, že většina rodičů (72 %) je pro své děti dobrým vzorem.

Navzdory svým odborným znalostem a pověření učit své žáky bezpečnému řízení jsou evropští instruktoři realističtí ohledně svého vlivu na přístup mladých lidí k bezpečnosti na cestách. 28 % z nich věří, že v oblasti špatných návyků studenty více ovlivňují jejich vrstevníci, než sami instruktoři.

Michel Rzonzef, viceprezident společnosti Goodyear EMEA pro divizi osobních pneumatik, zhodnotil výsledky výzkumu následovně: “Přestože nic nenahradí kvalitní a zkušené instruktory, tyto výsledky jasně ukazují, že vštěpování bezpečného chování za volantem musí začínat doma a to již od velmi útlého věku.”

John Lepine, generální ředitel Evropské asociace autoškol dodal: “Tyto výsledky jen potvrzují, jak moc mladí lidé potřebují mít při řízení ty správné vzory. Vůbec mě nepřekvapuje, že jsou mladí lehce ovlivnitelní, ať už negativně, či pozitivně. Věříme, že když si více rodičů uvědomí, jak moc jejich zvyky ovlivňují děti, budeme mít bezpečnější cesty a zodpovědnější mladé řidiče.”

Rodiče budou hrát důležitou roli

Přestože nejlepší cesta, jak z dětí vychovat bezpečné řidiče, je být jím dobrým příkladem, instruktoři zmiňují ještě další způsoby, kterými mohou rodiče dětem vštěpit zásady bezpečnosti při řízení aut. Měli by s dětmi doma o bezpečnosti mluvit a obecně se aktivněji podílet na jejich vyučování.

Názory instruktorů na to, jak mohou rodiče pomoci dětem k bezpečné jízdě za volantem:

autoškola tabulka

Instruktoři si také oblíbili technologii “černých skřínek”, kdy rodiče mohou sledovat rychlost či zrychlování vozů svých dětí. Skřínky jsou nejpopulárnější ve Velké Británii, kde je jejich zastáncem 79 % instruktorů, zatímco v Dánsku je to jen necelá čtvrtina (24 %).

Výsledky Evropské asociace autoškol Lepine shrnul následovně: “Neexistuje jednoduché řešení, které by zajistilo vyšší bezpečí začínajících řidičů. Přístup mladých lidí k bezpečnosti za volantem ovlivňuje celá řada faktorů. Pokud si ale rodiče uvědomí, jak moc mohou ovlivnit své děti od mladého věku až do puberty, budou schopni vypořádat se i s dalšími vlivy. Například rodič, který při řízení telefonuje, může to samé očekávat od svého dítěte.”

Závěrečné shrnutí Michela Rzonzefa ze společnosti Goodyear: “Doufáme, že tato studie poslouží jako probuzení pro rodiče, kteří si často neuvědomují, jak moc se mohou podílet na vytváření nové generace uvědomělých evropských řidičů.”

Firemním závazkem společnosti Goodyear je osvěta v oblasti bezpečné jízdy. Společnost Goodyear je předním výrobcem inovativních pneumatik s pokrokovými technologiemi, které mohou motoristům pomoci jezdit bezpečně, bez ohledu na podmínky, jimž mohou být vystaveni.

Zdroj: Goodyear Dunlop Tires Czech

  g+   sdílet