CNG je bezpečnější než benzín nebo nafta

  g+   sdílet  

cng

Vozidla na zemni plyn jsou stejně bezpečná nebo dokonce bezpečnější než vozidla používající benzín nebo naftu. Je to dáno jak fyzikálními vlastnostmi zemního plynu, tak technologií výroby tlakových nádob a CNG systémů.

Zemní plyn má teplotu vzplanutí 537 oC, tedy více než dvojnásobnou oproti benzínu či naftě. Zemní plyn je lehčí než vzduch, což znamená, že při úniku se volně rozptýlí v atmosféře, nehrozí tedy např. zamoření podzemních garáží jako při úniku LPG (propan-butan, který je naopak těžší než vzduch). Proto je také ve většině zemí – a od září 2011 i u nás – povolen vjezd CNG vozidel do veřejných podzemních garáží splňujících základní technické podmínky na vzduchotechniku.

Silnostěnné tlakové nádrže na CNG do automobilů jsou vyráběny z vysokopevnostní oceli nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečnější než běžné nádrže na kapalná paliva. Tlakové nádoby procházejí při vývoji řadou zkoušek, kde se testuje odolnost proti nárazu, požáru a zvýšení tlaku. Jsou vybaveny speciálními ventily, které při nehodě nedovolí zvýšení tlaku plynu v nádrži nad limitní mez a naopak umožní řízené odpuštění a popř. odhoření plynu.

Třída nebezpečnosti zemního plynu: IV. (benzín a LPG má třídu nebezpečnosti I., nafta je třídy III.)

Více zde: http://svetvbezpeci.cz/pe_app/clientstat/?url=www.eurocng.cz/bezpecnost/

  g+   sdílet