Linku bezpečí ve vaší třídě v Moravskoslezském kraji podpořila v roce 2013 Nadace OKD.

  g+   sdílet  

linka bezpečí

Praha 8. ledna 2014 – V roce 2013 získala Linka bezpečí v dotačním řízení Nadace OKD z programu Pro zdraví částku 100 000 Kč. Díky tomuto daru mohl být realizován projekt Linka bezpečí ve vaší třídě.

V roce 2013 získala Linka bezpečí v dotačním řízení Nadace OKD z programu Pro zdraví částku 100 000 Kč. Díky tomuto daru mohl být realizován projekt Linka bezpečí ve vaší třídě.

Linka bezpečí se tak dostala na 3 školy v regionu a celkem dvaceti bloků se zúčastnilo 241 žáků. Mezi žáky byl největší zájem o téma „Já a virtuální svět“. Prostřednictvím interaktivních a zážitkových technik nahlédli žáci do světa počítačových her, internetu a sociálních sítí. Seznámili se tak s tím, co dělat, aby byli na internetu v bezpečí. Dalším téma bylo „Když se mi nedaří“. Děti hledaly společně řešení pro situace, kdy je jim smutno, necítí se dobře nebo jsou v psychické nepohodě.

Součástí těchto bloků je i představení sítě odborných služeb, kam se děti mohou obracet v případě, že se cítí v nebezpečí nebo je cokoliv trápí. Děti si také mohou prakticky vyzkoušet, co se stane, když vytočí číslo Linky bezpečí 116 111. 

Program byl velmi kladně hodnocen jak ze strany žáků tak i pedagogů. 

Regionální nadace, jako právě Nadace OKD, jsou pro nás významným zdrojem podpory v době, kdy se snižují finanční prostředky na sociální služby ze státní správy. Velmi si této podpory vážíme. Tento projekt jsme uskutečnili i z toho důvodu, že z celkového počtu řešených hovorů na Lince bezpečí patří klienti Moravskoslezského kraje na čtvrté místo v počtu dovolání z celé České republiky, říká Pavlína Florianová, grantová specialistka Sdružení Linka bezpečí.

Projekt Linka bezpečí ve vaší třídě je jedinečným projektem pro základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií, který vychází z mnohaletých zkušeností práce s dětmi a jejich problémy na dětské krizové lince. Těmto školám nabízíme preventivně zaměřené interaktivní bloky zacílené na aktuální problémy dětí a dospívajících. V rámci bloků se děti seznamují s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací, ať už vlastních, nebo svých vrstevníků, a to s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a dalších odborných služeb včetně Linky bezpečí. Program je veden diskuzní formou pro skupinu max. 15 žáků, čímž je podpořen individuální zážitek a zajištěn prostor pro každého účastníka. Záměrem projektu je obohacení dětí o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako nejdostupnější formě pomoci pro děti (tím zároveň rozptýlení případných obav z kontaktování Linky bezpečí) a předání informací o dalších odborných službách a možnostech jejich využití.

Zdroj: http://svetvbezpeci.cz/pe_app/clientstat/?url=www.linkabezpeci.cz

  g+   sdílet