Pracovní úraz ve zkušební době

  g+   sdílet  

zlomenina

Zaměstnanec zrušil pracovní poměr ve zkušební době k 30.11.2013 a 27.11.2013 se mu stal pracovní úraz. Má zaměstnanec nárok na odškodnění z titulu pracovního úrazu až do jeho úplného vyléčení (bolestné, náhrada ztráty na výdělku)?

Relevantní právní událostí je vznik úrazu, který byl zaměstnavatelem uznán jako úraz pracovní. Tím okamžikem vzniká postiženému zaměstnanci nárok na odškodnění následků úrazu. Ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele, u kterého k pracovnímu úrazu zaměstnance došlo, nemá na odškodnění vliv. Náhrady, které mu byly, resp. měly být podle následků úrazu přiznány, náleží postiženému zaměstnanci až do doby, kdy skončila nebo měla skončit dočasná pracovní neschopnost. Pokud by se jednalo o trvalé následky úrazu, které by tvořily titul pro přiznání náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, nárok na náhradu této škody by končil až přiznáním starobního důchodu z důchodového pojištění nebo dovršením věku 65 let.

Zdroj: BOZPinfo.cz

 

  g+   sdílet