3. ROČNÍK SOUTĚŽE ČLENŮ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK – O POHÁR PREZIDENTA ČKBS

  g+   sdílet  

ckbs I

V pátek 26.09.2014 úspěšně proběhl 3. ROČNÍK SOUTĚŽE ČLENŮ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK – O POHÁR PREZIDENTA ČKBS, v prostorách a okolí firmy SCSA Security s.r.o. v Čimicích.

Soutěž se skládala z více disciplín (zkouška kondice, provedení zásahu, první pomoc, teorie z prostředí PKB), které na sebe účelově navazovaly.

ckbs II

Letošního druhého ročníku soutěže ZJ pořádaného ČKBS ve spolupráci s partnery, se zúčastnili vedle členů zásahových jednotek z České republiky také přátelé ze Slovenska. Soutěžit se začalo v 9 hodin ráno. Soutěžící začínali závod kondičním testem. Velice pozitivně překvapeni výsledkem jakých dosáhli soutěžící byli všichni rozhodcové. Po kondičním testu následovala střelba, která obsahovala mířenou střelbu na 10m – 5 výstřelů, 2x double s tasením do 2s na 5m, 2x double z ruky za tmy do 3s. Přestože soutěžící mohli být unaveni po předchozím kondičním testu, i střelby byly zvládnuty úspěšně. Letos, k překvapení všech soutěžících, byla připravena disciplína o názvu Trenažer, který simuloval poruchu koordinaci soutěžícího. Účastník po 2 minimech intenzivního otáčení v trenažeru měl za úkol se trefit do terči pomoci šipek a vzduchovky pro získaní co nejvíce bodů. Soutěžící zvládli i tou to disciplínu vynikající. Letos nemohla chybět Taktika zákroku. Účastník musel zvládnout práci se simulací poplachu na objektu střeženém PCO/DPPC, kdy účastník dostal kartu objektu s popisem objektu fotkami a postupem kontroly. Soutěžící měl zahájit činnost ohlášením operátorovi své přítomnosti u objektu a provést kontrolu objektu. Následně soutěžící přistoupil k řešení modelové situace v prostorách střeženého objektů, kde musel najít pachatele a za dodržení všech taktických a bezpečnostních pravidel zadržet pachatele, který simuloval provádění trestné činnosti, ohledat ho, ohlásit situaci a přivolat pomoc. Po Taktice zákroku soutěžící musí dokázat schopnost správného používání GPS v terénu ve stresové situaci. V jízdě zručnosti na čas soutěžící ukázali úroveň svých dovednosti v řízení motorového vozidla a následně vyměnit kolo u vozidla. Letos soutěžící si mohli vyzkoušet v provozu si nový model i20 značky Hyundai. Posledním testem byly otázky z oblasti pravidel silničního provozu.

ckbs III

Celkem se soutěžních disciplín zúčastnilo 12 závodníků. Všichni úspěšně absolvovali celou trasu bez újmy na zdraví a s velmi dobrými výkony. Soutěž ZJ a Putovní pohár prezidenta ČKBS vyhrál pan Ivan Kreibich z RAVI s.r.o. Na druhém místě se umístil pan Rudolf Janega z RAVI s.r.o. Třetí místo obsadil pan Lukáš Gerda z Mark2 Corporation Czech a.s. Za první 3 místa obdrželi soutěžící ceny. Pro všechny účastníky a soutěžící při občerstvení byla možnost navázání kontaktů a výměny dovedností z oboru PKB.

ckbs IV

Soutěž by se nemohla uskutečnit bez podpory partnerů akce. Poděkování patří hlavním partnerům akce firmě SCSA SECURITY zejména panu Rošťákovi a panu Sádovskému, firmě NAM systém a taky parterům akce firme RADOM, b.i.g. FM service, Triangles, Live Rescue. Na soutěži se aktivně spolupodílel i početný sbor rozhodčích, kterým také patří dík.

Soutěž byla samotnými závodníky hodnocena velice dobře což je pro organizátory motivace do přípravy dalších ročníků soutěže. Tedy na čtvrtém ročníku na shledanou.

ckbs V

Český klub bezpečnostních služeb doporučuje zásahové jednotky PCO/DPPC firem:

  • RAVI s.r.o.
  • Mark2 Corporation Czech a.s.
  • SCSA SECURITY , s.r.o.
  • Berserk Security s.r.o
  • IPO SECURITY s.r.o.
  • ANIM plus – RS, s.r.o.

ckbs VI

 

  g+   sdílet