POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

  g+   sdílet  

476355789

Medistyl, spol. s r.o. Vás zve 21.10.2014 na další odborný seminář, tentokrát na téma:

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA K NEBEZPEČNÝM SMĚSÍM X/2014

„EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE“

Tvorba expozičních scénářů; povinnosti účastníků v dodavatelském řetězci vyplývající z legislativy

  • kde: KC Novodvorská, přednáškový sál; Novodvorská 1013/151; 140 00 Praha 4 – Lhotka;
  • kdy: 21.10.2014; 9.30 – 14:00

Program:

Ing. Hana Krejsová; Ing. Jan Martynek

  • Expoziční scénáře
  • Změny nařízení CLP, zejména klasifikace nebezpečnosti pro ŽP
  • Povinnosti účastníků v dodavatelském řetězci
  • Diskuze a dotazy
  • Nový znalostní portál CHEMSAT – praktická ukázka

Seminář je určen pro pracovníky zabývající se tvorbou a správou bezpečnostních listů, zaměříme se na praktickou stránku aplikace legislativy do běžného života výrobců/dovozců, následných uživatelů či distributorů chemických látek/směsí. Návštěvníci budou mít možnost řešit své konkrétní potíže z oblasti klasifikace nebezpečných látek a tvorby expozičních scénářů. Zabývat se budeme tentokrát i celkovým souhrnem povinností účastníků v dodavatelském řetězci, které vyplývají z legislativy. V rámci ukázky nového znalostního portálu CHEMSAT se podíváme na změny, které nám přinesla směrnice SEVESO III.

Své konkrétní dotazy na dané téma můžete zaslat i předem na adresu medistyl@medistyl.cz

Odborný garant semináře: Ing. Petra Sýkorová

Více informací na zde

Medistyl

 

Zdroj: Medistyl 

  g+   sdílet