Připravte se na 7. ročník FSDays 2015

  g+   sdílet  

veletrh FS days 2014_upr

Na PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2015 (FSDays) – mezinárodní veletrh nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb se můžeme těšit ve dnech 15. – 19. září 2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany, kde proběhne souběžně s komplexem stavebních veletrhů FOR ARCH 2015.

Pilotním tématem veletrhu je „BEZPEČNÁ ŠKOLA“. Veletrh přinese nabídku konkrétních projektů a řešení pro školská zařízení.

Veletrh je určen především pro ředitele škol a jejich zřizovatele, státní správu a samosprávu, jimž se bude snažit přiblížit technické možnosti při komplexním zabezpečení školských zařízení s důrazem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol. Veletrh se soustředí nejen na prevenci útoků tzv. šílených střelců, ale i nebezpečí požáru, ukáže, jak bojovat s vandalismem a jak se chránit před krádežemi.

Vystavovatelé nabídnou návštěvníkům mimo jiné prezentace již realizovaných referenčních studií či návrhy možných řešení. Těšit se můžeme i na odborné doprovodné programy, konference či přednášky na stejné téma a pro stejnou cílovou skupinu posluchačů.

Z dalších témat FSDays 2015 vás zveme na:

 • KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI BUDOV s ohledem na minimalizaci rizik požárů, neoprávněných vstupů, bezpečnosti, apod.
 • „BEZPEČNÉ MĚSTO“

Hlavními obory veletrhu jsou:

 • FIRE & SECURITY – PROTIPOŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA
 • IT PROTECTION – IT A KYBER OCHRANA
 • SAFE TRAFFIC – BEZPEČNOST V DOPRAVĚ
 • INTEGROVANÉ SYSTÉMY BUDOV – „INTELIGENTNÍ DŮM“
 • RESCUE PRAGUE – ZÁCHRANÁŘSTVÍ

FSDays 2015 jsou určeny pro tyto cílové skupiny návštěvníků:

 • zástupci bezpečnostních složek státu (Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo dopravy ČR, NBÚ);
 • vrcholový management a bezpečnostní ředitelé ze státní správy a samosprávy, z krizových úřadů, měst a obcí, bezpečnostních agentur apod.;
 • zástupci Integrovaného záchranného systému, jednotky požární ochrany;
 • bezpečnostní manažeři velkých společností z oboru – energetiky, chemického průmyslu, bank, obchodních a business center, výroby, nemocnic a zdravotnických zařízení;
 • projektanti a architekti objektů a budov, urbanistických komplexů a celků, investoři, developeři (techničtí a bezpečnostní ředitelé), stavební společnosti;
 • facility management;
 • odborná veřejnost zejména z oborů fire&security;
 • zástupci bytových družstev a sdružení nájemníků;
 • doprava (silniční, železniční, MHD, letecká);
 • odborná sdružení, asociace, vydavatelství a media;
 • nejširší veřejnost – např. majitelé bytů či rodinných domků, provozoven.

Resortní expozice Ministerstva vnitra a Policie ČR bude umístěna přímo ve společném „Poradenském centru“ se zástupci Cechu mechanických zámkových systémů ČR na ostrovní ploše o zhruba 50 m2. Návštěvníci veletrhu se zde dozvědí, jak si zabezpečit svůj majetek pomocí bezpečnostních řešení dostupných a našem trhu.

Hosté veletrhu se budou moci též zúčastnit hlavní doprovodné aktivity veletrhu – celodenní konference k hlavnímu tématu „Bezpečná škola“, která se uskuteční první den veletrhu 15. 9. 2015. Na přípravě se podílejí všichni partneři vystavovatele.

Ke spolupráci na přípravě veletrhu byly mimo jiné přizvány i tyto instituce, složky státu a profesní sdružení:

Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Hlavní město Praha, MV – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Policejní prezídium ČR, Národní bezpečnostní úřad, Hospodářská komora ČR, Městská policie hl. m. Prahy, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Cech elektrické požární signalizace ČR, Cech mechanických zámkových systémů ČR, Asociace soukromých bezpečnostních služeb, Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu – ASIS CZ, o. s., Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, International Facility Management Association (IFMA CZ).

Podrobné informace lze najít na www.fsdays.cz

 

 

 

  g+   sdílet