AAA AUTO zapůjčilo automobil pražské organizaci Českého červeného kříže – ČČK využije vůz pro kontrolu čerpání pomoci po záplavách z roku 2013

  g+   sdílet  

transit_AAA_auto_3_9-15

Společnost AAA AUTO podpořila činnost Českého červeného kříže zapůjčením automobilu oblastnímu spolku ČČK Praha 1 pro kontrolní cesty za účelem monitoringu obnovy po záplavách. Zapůjčení vozu navazuje na pomoc poskytnutou největším tuzemským prodejcem ojetých vozů organizaci ČČK během povodní v letech 2002 a 2013.

Rozhodli jsme se podpořit činnost Českého červeného kříže Praha zapůjčením dodávkového automobilu. V rámci zajištění logistiky humanitární pomoci jsme s organizací spolupracovali již dvakrát. Tentokrát delegace ČČK s pomocí automobilu zkontroluje, zda a jakým způsobem je finanční pomoc čerpána a jak probíhá obnova a výstavba protipovodňových opatření. V rámci naší hlavní podnikatelské činnosti, kterou je výkup a prodej ojetých vozů, je zapůjčení minibusu nejlogičtějším způsobem, jak můžeme přispět,“ uvedla generální ředitelka AAA AUTO Karolína Topolová.

Český červený kříž využije devítimístný automobil Ford Transit pro přepravu kontrolní delegace, která v oblastech postižených povodněmi provede monitoring. Jejím cílem je zjištění stavu obnovy po povodních, které ČR zasáhly v r. 2013.

Značná část naší činnosti spočívá ve fyzické distribuci humanitární pomoci. Na AAA AUTO jsme se obrátili na základě dřívější úspěšné spolupráce a společnost nám promptně vyhověla i nyní, když jsme monitorovali proces obnovy po povodních,“ uvedla Jaroslava Marková z oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1.

Delegace v rámci své cesty po České republice také zrealizovala výlet pro děti z oblastí, které byly povodněmi v minulosti nejvíce postiženy. Společně navštívili mj. i přehradu Orlík, kde byl dětem vysvětlen systém vodního díla a jeho využití jako protipovodňového opatření.

Zdroj: AAA AUTO

 

  g+   sdílet