Panasonic a Trend Micro společně vyvíjí bezpečnostní řešení pro autonomní automobily

  g+   sdílet  

Společnosti Panasonic Corporation a Trend Micro Incorporated oznámily uzavření dohody o společném vývoji bezpečnostního řešení, které umožní detekovat kybernetické útoky proti autonomním a propojeným vozidlům a zároveň nabídne co nejvyšší možnou ochranu proti těmto útokům.

Cílem tohoto partnerství je zajistit vysokou bezpečnost autonomních a propojených automobilů (takových, které lze připojit k internetu), a to pomocí řešení schopného detekovat a předcházet průnikům do elektronických řídících jednotek (Electronic Control Unit, ECU*1), které mají na starosti kontrolu a ovládání jízdních vlastností jako akceleraci, řízení nebo brždění. Obdobně bude toto bezpečnostní řešení chránit informační a zábavná zařízení ve vozidle (IVI, In-Vehicle Infotainment*2) včetně automobilových navigačních systémů a telematických zařízení*3.

Riziko, že hacker v propojeném autě může převzít kontrolu nad volantem, či brzdným systémem, je více než reálné a vysoké.  Nové bezpečnostní zranitelnosti se objevují každý den a lze je zneužít pro neoprávněné, vzdálené ovládání automobilu. Je proto více než kdy dříve nutné pamatovat vedle bezpečnostních prvků automobilů také na analyzování nových útoků – ideálně pomocí neustálého monitorování interních systémů automobilu z prostředí cloudu. A výsledky těchto zjištění pak využít k přípravě a implementaci protiopatření do všech vozidel.

Výsledná platforma bude postavená na technologii detekce a prevence průniků Control Area Network (CAN*4) od společnosti Panasonic a na řešení IoT Security*5 společnosti Trend Micro. Technologie značky Panasonic umožní rozpoznat jakýkoli neautorizovaný příkaz zaslaný do elektronické řídící jednotky. Řešení Trend Micro IoT Security využívající globální bezpečnostní informace a expertízu, jako je analýza malware *6, bude implementováno do IVI zařízení.  Tyto systémy, včetně navigací, tak budou schopny detekovat útoky, které se snaží využít zranitelností propojených automobilů přes internet.  Společně obě technologie umožní sbírat informace o bezpečnostních událostech a zasílat je do analytické cloudové platformy a tu využít pro odhalení a blokování podezřelé komunikace.

Vývoj společného řešení umožní nabídnout komplexní ochranu před kybernetickými útoky na autonomní a propojená vozidla, a to včetně interních informačních a cloudových systémů. Obě společnosti budou usilovat o komerční uvedení zamýšleného řešení po roce 2020.

■ Plánovaná podoba budoucí společně vyvinuté architektury

rths

*1 Elektronická řídící jednotka: počítače, které ovládají aktivní prvky vozidla, jako je motor nebo volant

*2 Informační zařízení ve vozidle: Zábavní a informační aplikace

*3 Telematika: služba, která zasílá/přijímá informace do/z vozidel

*4 Technologie detekce a prevence průniků CAN: technologie, která monitoruje sběrnici CAN (Control Area Network) umožňující komunikaci mezi jednotlivými elektronickými řídícími jednotkami – a to s cílem detekovat neautorizované příkazy a zpracovávat je jako neplatné

*5 Trend Micro IoT Security: bezpečnostní řešení pro vestavěná zařízení připojující se ven z vozidla, která využívají IP komunikaci s běžnými operačními systémy, jako je například Linux

*6 Malware: obecný pojem používaný k označení různých forem škodlivého software nebo škodlivého kódu vytvořeného s cílem spáchat nějakou škodu. Patří sem například počítačové viry.

  g+   sdílet