Ve FN Motol se spouští „novorozenecká televize“. Videopřenos z inkubátorů podporuje emoční vazby

  g+   sdílet  

Novorozenecké oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol zahajuje provoz speciálního kamerového systému instalovaného v inkubátorech. Díky němu mohou rodiče ve stanovených vysílacích časech sledovat své dítě na počítači, mobilu či tabletu. „Novorozeneckou televizi“ financuje Nadační fond N a technicky zajistila společnost NetRex s použitím kamer Axis. 

kamery - Novorozenecké1_s

V České republice se každý rok narodí přibližně 110 tisíc dětí. Až 8 % z nich je narozených předčasně, tedy mezi 24. až 36. týdnem těhotenství, další se rodí s vrozenou vývojovou vadou či jiným závažným onemocněním. Předčasný porod, vrozená vývojová vada, nebo jakékoliv onemocnění miminka je pro rodinu velkým traumatem a výzkumy ukazují, že klíčovou roli ve vývoji novorozence hraje emoční vazba – vztah mezi matkou a dítětem.

„Na našem oddělení jsou často hospitalizovaní novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z jiných krajů Čech a Moravy. Někteří rodiče z nejrůznějších důvodů nemohou za svým dítětem dojíždět. Proto jsme jim s pomocí kamer chtěli umožnit alespoň vizuální kontakt,“ uvádí MUDr. Miloš Černý, primář novorozeneckého oddělení FN Motol a předseda správní rady Nadačního fondu N.

kamery - Novorozenecké7_s

Jak probíhá přímý přenos z inkubátoru

Na novorozeneckém oddělení FN Motol je kamerami vybaveno celkem 15 lůžek intenzivní a resuscitační péče. Jde o miniaturní snímací senzory Axis připevněné k policovému systému s pomocí flexibilního ramene, které jsou k internetu připojené s pomocí nezávislé LAN sítě zajištěné ve spolupráci se společností O2. Video přenos bez zvuku je kvalitní i ve ztížených světelných podmínkách, což je důležité, protože na oddělení se cíleně udržuje tlumené osvětlení. Každý z inkubátorů je z důvodu ochrany soukromí v systému veden jako samostatný kanál, záznam se neukládá a přístup je chráněn unikátním heslem, které se vygeneruje zvlášť pro každou maminku. Pak už mohou rodiče klidně sledovat své dítě na mobilu, tabletu nebo počítači. „Prozatím je vysílací čas omezen na 60 minut denně mezi 19. a 20. hodinou, plánujeme ale tento časový interval rozšiřovat, v době, kdy neprobíhají žádné zdravotnické výkony,“ říká Dr. Černý.

kamery - Novorozenecké8_s

Dobrý nápad se stává trendem

Systém novorozenecké televize se v České republice poprvé začal používat ve Fakultní nemocnici Olomouc a později v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. „Ohlasy byly jednoznačně pozitivní a pracoviště ve FN Motol je tak třetím v republice, které rodičům může poskytnout tuto službu,“ komentuje David Capoušek, ředitel společnosti NetRex, která systém dodala.

Po ukončení zkušebního provozu si systém pochvaluje i primář oddělení MUDr. Miloš Černý: „Rodiče nebo další příbuzní velmi oceňují, že mohou sledovat své dítě každý den na vlastní oči a jejich vzájemná vazba se tak posiluje,“ uzavírá. Instalace v největší české nemocnici tak potvrzuje fakt, že úroveň tuzemské péče o novorozence je stále na vysoké úrovni.

 

 

 

 

 

  g+   sdílet