Co musíte zařídit po narození potomka?

  g+   sdílet  

Nově narozené dítě přináší radosti i starosti. Mezi starosti patří také administrativa s narozením dítěte spojená. Nově narozeného člověka je totiž třeba řádně zaevidovat a vybavit úředními doklady. Co vše je tedy třeba po odchodu z porodnice zařídit?

Dítě získává občanství České republiky automaticky, jestliže je v den jeho narození alespoň jeden z rodičů občanem České republiky. Místo narození přitom nemá na získání českého občanství žádný vliv. Státní občanství České republiky nabývá také dítě, které by jinak bylo osobou bez státní příslušnosti, ale musí být současně splněny tři podmínky. Zaprvé oba rodiče musí být osobou bez státní příslušnosti, dále alespoň jeden z rodičů musí mít povolen pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dní a dítě se musí narodit na území České republiky.

Dítě může vedle českého občanství získat i občanství další. „Například tím, že se narodí rodičům na území cizího státu, pokud tento stát připouští nabytí svého občanství narozeným dětem cizích státních příslušníků. Dítě tak má občanství země, kde se narodilo, a k tomu ještě občanství podle rodiče. Za situace, kdy mají rodiče odlišné občanství, tak může mít dítě dokonce trojí občanství,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Pojem státní příslušnosti by ale neměl být zaměňován s pojmem národnost. Tu si může každý stát vykládat jinak, v České republice se jí myslí příslušnost k určitému národu vyznáváním jeho kultury. V tuzemsku není pro jeho určení rozhodná například mateřská řeč, ale vlastní rozhodnutí. Je tak možné hlásit se k více než jedné národnosti, nebo během života národnost podle svého pocitu změnit.

Narození dítěte je třeba zapsat na matrice. Zpravidla se tak děje z iniciativy porodnice. Proběhne-li porod mimo zdravotnické zařízení, je takový krok na zdravotním pracovníkovi asistujícím při porodu nebo na rodiči. „Zákon stanoví, že rodiče musí dítě zapsat do tří pracovních dnů ode dne, kdy jsou toho schopni. Jestliže jste ještě před porodem stihli určit otcovství dítěte nesezdaných rodičů a zvolili jeho jméno a příjmení, můžete rodný list obdržet již při odchodu z porodnice. Záleží však na praxi konkrétní matriky,“ říká Lukáš Zelený a dodává: „Zvláště ve větších městech si ho budete muset vyzvednout sami, či vám bude doručen poštou. V případě dítěte narozeného v zahraničí musíte požádat o zápis matriku v Brně.“

Ještě před porodem je potřeba vybrat pediatra, protože dítě lékař poprvé zkontroluje zpravidla do 48 hodin po propouštění z porodnice, a to buď v ordinaci, nebo doma. Pediatr bude při první návštěvě vyžadovat propouštěcí zprávu z porodnice. Výběr konkrétního pediatra je dobré zvážit, neboť zvlášť v prvních letech po narození se navštěvuje poměrně často. Důležité jsou tedy reference, ale i to, jak pediatr rodičům takzvaně sedne.

Dnem narození je dítě automaticky pojištěno u pojišťovny, u níž je pojištěna jeho matka, proto by měl mít pediatr uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou matky. Dítě je však třeba registrovat do osmi dnů na pobočce zdravotní pojišťovny. K registraci je nutné mít s sebou rodný list dítěte.

Jestliže bude dítě bydlet v nájemním bytě, musí nájemce nahlásit pronajímateli zvýšení počtu osob v bytě, a to nejlépe písemně. „Zákon stanoví, že tak má učinit nejpozději do dvou měsíců. Neohlášení zvýšení počtu osob totiž může být i důvodem pro výpověď z nájmu, a to s tříměsíční výpovědní dobou. Pronajímatel může po ohlášení zvýšit zálohy na služby, neboť se dá očekávat, že narozením dítěte tyto náklady stoupnou,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Rodný list bude požadovat i mzdová účtárna vašeho zaměstnavatele kvůli daňové slevě na dítě. Někteří zaměstnavatelé také poskytují jednorázové příspěvky. U jiných může být zase narození dítěte důvodem pro požádání o zkrácený úvazek nebo umožnění práce z domova pro toho z partnerů, který není na rodičovské dovolené.

Dítě je také v některých případech třeba přihlásit k platbám za svoz komunálního odpadu. Některé obce pořádají takzvané vítání občánků, tedy slavnostní obřad pro rodiče a děti, které mají trvalý pobyt v dané obci. Zvláště v menších obcích pak neprobíhá vítání občánků hromadně, ale individuálně. Některé obce pošlou pozvánku na ceremonii samy od sebe, jinde se musí poslat žádost. V obřadních prostorách obce obdrží matky květiny, dítě je zapsáno do knihy narozených a může obdržet věcný či finanční dar.

Zdroj: dTest

 

 

 

  g+   sdílet