Vojtěch Štajf ambasadorem kampaně Ty to zvládneš – Setkání s realitou  

  g+   sdílet  

Zkušený soutěžní jezdec týmu Racing21 Vojtěch Štajf se stal ambasadorem edukativní kampaně Ty to zvládneš – Setkání s realitou, která je zaměřena na prevenci proti dopravním nehodám s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Tato celostátní edukativní kampaň věnující se od roku 2016 zvýšení celkové bezpečnosti na českých silnicích je jednou z mnoha aktivit neziskové organizace s názvem Asociace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně poté vyvíjí a realizuje projekty týkající se informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Vedle tématu zásad první pomoci se tato kampaň již několik let zaměřuje také na bezpečnost silničního provozu, zejména pak na chování v kritických situacích na silnici. V minulosti se kampaň soustředila příkladně na správné jednání při příjezdu k dopravní nehodě nebo poukazovala na nesprávné chování chodců.

V roce 2020 má proto kampaň ´Ty to zvládneš´ onen zmíněný dovětek ´Setkání s realitou´. Každý měsíc připravuje Asociace Záchranný kruh jedno tematicky zaměřené video pro svůj YouTube kanál realita.tytozvladnes.cz , ve kterém kromě reálného zásahu záchranářů na místě nehody ukazuje také její příčiny formou 3D vizualizace doplněné komentářem členů Integrovaného záchranného systému.

 „S bezpečnostní kampaní Ty to zvládneš jsem se seznámil již před třemi roky při setkání s jejími tvůrci a hodně mě oslovila její profesionalita. Patřím totiž k lidem, kterým není jedno, co se děje na našich silnicích a nemělo by to být jedno nikomu z nás.  Často mám pocit, že si lidé pletou běžnou silnici s rychlostní zkouškou. Zapomínají však, že na silnici nejsou sami a úroveň bezpečnostní výbavy jejich vozů je mnohem nižší, než jakou používáme my v našich soutěžních vozech během rally. Ohrožují tak nejen sami sebe, ale i nás ostatní včetně našich rodin. To je také důvod, proč se chci aktivně zapojit v roli ambasadora do této bezpečnostní kampaně,“ vysvětluje soutěžní jezdec Vojtěch Štajf.

Zmíněná videa kampaně ´Ty to zvládneš´ jsou tak k dispozici nejen široké veřejnosti jako zdroj informací, ale mohou mimo jiné sloužit např. pro učitele autoškol jako součást výukového programu, zejména ve vztahu k mladým začínajícím řidičům a řidičkám.

„Jsme samozřejmě velmi rádi, že naši kampaň Ty to zvládneš podporují lidé, kteří mají uznání veřejnosti tím, co ve svých činnostech dosáhli a stále dosahují. Vojtěch Štajf jako dlouholetý úspěšný soutěžní jezdec v rally s mnoha zkušenostmi za volantem, ale současně také otec rodiny, dokáže dobře vnímat podstatu toho, co chceme naší kampaní všem řidičům sdělit. Jeho aktivní role ambasadora nás tedy moc těší,“ řekl Lukáš Hutta, výkonný manažér Asociace Záchranný kruh, která kampaň obsahově připravuje.

Více informací o bezpečnostní kampani na: realita.tytozvladnes.cz

Více informací o Vojtěchu Štajfovi a soutěžním týmu Racing21 na: www.racing21.cz

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE: ZDE

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.

Více informací: realita.tytozvladnes.cz.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

 

 

  g+   sdílet