Každou šestou dopravní nehodu zaviní nepozornost řidiče

  g+   sdílet  

Nepozornost či nevěnování se plně řízení vozidla patří dlouhodobě do pětice nejčastějších příčin dopravních nehod na silnicích v České republice. Důvodů, proč řidič motorového vozidla odvrátí pozornost od situace na silnici je bohužel hned několik.    

Ze statistických dat Policie ČR vyplývá, že nevěnování se plně řízení vozidla způsobilo v letošním roce zatím 8 843 dopravních nehod, což je z celkového počtu dopravních nehod za prvních sedm měsíců přes 16 procent. Při nehodách s touto příčinou, které si vyžádaly 23 lidských životů, bylo navíc těžce zraněno 83 osob a dalších 1 411 účastníků nehod vyvázlo z nehody s lehkým zraněním. Nejčastěji se dopravní nehody z důvodu nepozornosti odehrávají na místních komunikacích nebo silnicích I. a II. třídy.

A zatímco statistika celkem varovně vypovídá o následcích takových dopravních nehod, příčin absence pozornosti řidiče je hned několik. Jednou z možností jsou externí vlivy např. sledování billboardů či jiných reklamních poutačů. I proto je důležitá neustálá snaha o snižování jejich počtu v těsné blízkosti dopravních komunikací. Na vině však mohou být i zdánlivě nenápadné vjemy. „Člověk se může za volantem pohroužit i sám do sebe, vnitřně řešit nepříjemné věci či osobní situaci a podobně. Poté se duševně uzavírá a přestane vnímat věci kolem,“ upozorňuje na takové nebezpečí Bc. Roman Budský BA (Hons), MBA, předseda expertní rady Platformy VIZE 0.

Vědomě se však může řidič zbavit pozornosti na určitou dobu také ovládáním infosystému ve vozidle. „Může to být příkladně obsluha rádia či navigace za jízdy. Řidič si musí uvědomit, jakou vzdálenost ujede třeba za jednu vteřinu tím, že se na ovládací displej v autě podívá. Ztratí tak na několik desítek metrů jízdy přehled, co se děje okolo něj,“ připomíná plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, ředitel z Ředitelství služby dopravní policie, zcela jednoduché matematické propočty. Například za pouhou jednu sekundu, kdy řidič věnuje pozornost displeji infosystému v devadesátikilometrové rychlosti ujede celých 25 metrů.

Zcela dominantní pozici v příčinách ztráty pozornosti za volantem však sehrává obsluha mobilního telefonu řidičem za jízdy. I tady se často podceňuje jednoduchá matematika, protože např. ztráta pozornosti napsáním krátké SMS zprávy v délce 5 sekund znamená na dálnici při rychlosti 130 km/hod. ujetí vzdálenosti 180 metrů bez kontroly jízdy. Pokud drží řidič za jízdy mobilní telefon v ruce, prodlužuje si tak svoji reakční dobu o 46 %.  Zajímavostí je také fakt, že i při vyhláškou povoleném telefonování se sadou Handsfree se rovněž prodlužuje reakční čas řidiče přibližně o sekundu.

„Pokaždé, když se řidič zaměří na něco jiného, než je situace na silnici, vzrůstá výrazně riziko dopravní nehody. Přibližně každá šestá nehoda je zaviněná nedostatečnou pozorností při řízení vozidla. To je také logickým důvodem, proč se v našich aktivitách, týkajících se prevence v silniční bezpečnosti, tomuto tématu dlouhodobě věnujeme,“ zdůrazňuje Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou.

            

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE:  Web  nebo  YouTube

Zdroj: Statistika dopravní nehodovosti Policie ČR

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.

Více informací: realita.tytozvladnes.cz.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O fondu zabrány škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně̌ ho spravuje Česká́ kancelář̌ pojistitelů̊, profesní́ organizace pojišťoven, které́ jsou oprávněny na území́ České́ republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné́ ručení́). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí́ ročně̌ 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní́ složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní́ složky IZS a subjekty realizující́ projekty vedoucí́ ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

 

 

  g+   sdílet