Cyklisté stále podceňují povinné nošení přilby

  g+   sdílet  

Cyklistika jako sport či způsob dopravy je nejen v ČR na výrazném vzestupu. To může být důvod ke spokojenosti, avšak za předpokladu že bude dosažena maximální úroveň bezpečnosti cyklistů v silničním provozu. Dvaatřicet zmařených životů cyklistů na silnici od ledna do srpna letošního roku bohužel ukazuje na vysokou závažnost tohoto tématu.

3 (4)

Zatímco na straně jedné potvrzují statistická čísla Policie ČR ke zmíněných letošním 32 obětím na silnici v roli cyklistů navíc ještě 162 těžce zraněných a také 2305 případů nehod cyklistů s lehkým zraněním, vyvstává na straně druhé nutnost ptát se po příčinách tohoto stavu spojeného s jejich bezpečností na silnicích. Počet cyklistů a jejich věkové složení se mění i vlivem nových technologií v tomto oboru. „Elektrokolo umožní v podstatě sportovní jízdu komukoliv. I starší člověk, který by si jel vlastním tempem, tak tady jede rychleji a možná je hlavním nebezpečím právě vyšší rychlost, než která odpovídá jeho fyzické kondici. Zároveň i rychlost jeho reakcí či postřehů. Najde se i kaskadér, který si vyrazí do plného provozu bez helmy nebo bez jakékoliv výbavy,“ říká MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Nedodržení povinného nošení přilby při jízdě na kole bylo jen v letošních osmi uplynulých měsících prokázáno v 70 % smrtelných dopravních nehod cyklistů. Přitom si právě cyklisté neuvědomují, že nehoda na kole v rychlosti 25 km/h se dá přirovnat pádu z výšky 2,5 metrů přímo na hlavu. Ohledně letošních smrtelných nehod cyklistů jsou k dispozici i další statistické údaje. Mezi nejčastější příčiny nehod s úmrtím cyklistů patří nesprávný způsob jízdy (37,5 %), následuje nepřiměřená rychlost (28 %) a také nedání přednosti v jízdě (19 %). Nelichotivým údajem je rovněž zjištění alkoholu v krvi s hodnotou vyšším než 1 promile, a to v téměř 17 % nehod.

„Každý účastník provozu: chodec, řidič motorového, nemotorového vozidla čili i cyklista, by se měl náležitě věnovat dění v silničním provozu. Se sluchátky na uších, nebo se špunty, kde jim hraje hudba, to určitě nebude to pravé ořechové,“ připomíná Bc. Roman Budský BA (Hons), MBA, předseda expertní rady Platformy VIZE 0 situaci, kdy cyklista zbytečně a vědomě ztrácí důležitý smyslový orgán např. pro správné posouzení situace na silnici. V každém případě opět sehrává v dosažení maximální bezpečnosti cyklistů na silnici důležitou roli vzájemná ohleduplnost. Například zakázaná jízda na kole po přechodu může ohrozit i chodce samotné. Stejně tak je třeba ohleduplnosti řidiče motorového vozidla v blízkosti jízdních pruhů pro cyklisty nebo v případě vystupování z vozidla do vozovky. Samozřejmostí by měl být u každého cyklisty bezvadný technický stav jeho kola vybaveném všemi povinnými bezpečnostními prvky.

S cílem zvýšit bezpečnost cyklistů na silnici odsouhlasila horní i dolní komora Parlamentu ČR novelu zákona, která od ledna roku 2022 nařizuje řidičům motorových vozidel předjíždět cyklisty na vozovce ve vzdálenosti minimálně 1,5 metru. Při nedodržení této vzdálenosti hrozí řidiči pokuta až 2000 korun. K novele zákona se nyní vyjádří prezident republiky. „Počet cyklistů na českých silnicích se výrazně zvyšuje a vlivem budoucího trendu redukovat pohyb motorových vozidel v městských aglomeracích s preferencí zavedení čisté mobility se dá očekávat, že tento vzrůstající trend bude nadále pokračovat. I proto je potřeba stále více myslet na bezpečnost cyklistů. Na druhou stranu chceme v prevenci neustále zdůrazňovat také ohleduplnost cyklistů k ostatním účastníkům silničního provozu,“ říká Lukáš Hutta, výkonný manažér Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou.

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE:  Web  nebo  YouTube

Zdroj: Statistika dopravní nehodovosti Policie ČR, Observatoř bezpečnosti silničního provozu

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.

Více informací: realita.tytozvladnes.cz.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O fondu zabrány škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně̌ ho spravuje Česká́ kancelář̌ pojistitelů̊, profesní́ organizace pojišťoven, které́ jsou oprávněny na území́ České́ republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné́ ručení́). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí́ ročně̌ 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní́ složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní́ složky IZS a subjekty realizující́ projekty vedoucí́ ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

 

 

  g+   sdílet