Portál nehod: O adventu si dejte pozor u obchodních center

  g+   sdílet  

Advent je tu a Vánoce jsou za dveřmi. Místo klidu, přátel a rodiny si však často „užíváme“ shon a čas trávíme po nákupech. A blížící se Vánoce spíše než rozsvícené stromy na náměstích ohlašují dopravní kolony. Nákupní šílenství na parkovištích obchodních center je tak rizikem z hlediska vzniku dopravních nehod. Podle Portálu nehod, který porovnal nehodovost u největších obchodních center v ČR, se nejčastěji bourá v okolí OC Westfield na pražském Chodově.

„Nákupní centra, jejich parkoviště a komunikace v bezprostředním okolí se během adventu musí každoročně vypořádat s obrovskou intenzitou provozu, na kterou často nejsou svou infrastrukturou úplně připraveny,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Parkoviště v podzemí, nadzemí či přímo před nákupními centry se pak stávají místem s vysokým rizikem nejen dopravní zácpy, ale především nehod a dalších komplikací. Příčinou může být také to, že předvánoční nakupování mnohdy přivede do nákupních center i méně zkušené řidiče, shon za nákupy dárků pak rozptýlí jejich pozornost. Skutečnost, že i na parkovišti nákupního centra je nezbytné dodržovat dopravní předpisy či značky, se mnohdy rozplyne v záři vánočních světel a adventní čas mohou zcela zbytečně pokazit nepříjemnosti spojené s dopravní nehodou v nákupním centru.

Nejčastější příčiny jsou přitom velmi banální, běžně aplikované i v normálním provozu:

  • Nedání přednosti v jízdě; PŘEDNOST ZPRAVA přitom platí i na parkovišti v nákupní galerii. Je to přitom nejčastější příčina nehod na parkovištích nákupních center. Řidiči pravidlo nedodržují, nerespektují, mají pocit, že přednost mají ti, kdo jedou rovně nebo po komunikaci směřující ven či dovnitř, a zapomenou, že přednost v jízdě se i zde určuje stejně jako na ostatních komunikacích – značkou nebo častěji pravidlem přednosti zprava.
  • Nerespektování dopravního značení, zejména jednosměrnosti komunikací, je další příčinou nehod v nákupních centrech. Řidiči to prostě často vezmou nejbližší uličkou, a opomenou přitom její jednosměrnost.
  • Nedobrzdění může být zapříčiněno nepozorností. Na řidiče jsou na parkovištích kladeny velké nároky: musí sledovat provoz, ostatní řidiče, chodce, nákupní košíky. Roztříštěná pozornost může za to, že zareagují na nastalou situaci pozdě nebo vůbec.
  • Riziková manipulace s vozidlem – podzemní či nadzemní parkoviště jsou často plná různých podjezdů, nadjezdů či přikázaných směrů a řidiči mnohdy podlehnou pokušení vzít to prostě napříč a zkrátit si tak cestu. Při manipulaci je také potřeba dbát zvýšené opatrnosti kvůli stísněnému prostoru na parkovištích. Řada parkovišť v nákupních centrech čelí dlouhodobému problému s velikostně poddimenzovanými pruhy pro parkování, které jsou příliš úzké.

K tomu všemu se navíc přidává také agresivita a nervozita, které bohužel v předvánočním období u řidičů narůstají na intenzitě. Škody jsou sice často pouze „plechové“, ale dokážou Vánoce znepříjemnit. Výše průměrné škody na majetku řešené z povinného ručení se však každým rokem zvyšuje, upozorňuje Petr Jedlička, hlavní analytik České kanceláře pojistitelů, která se na provozu Portálu nehod podílí. „Zatímco v roce 2010 dosahovala průměrná výše škody na majetku v povinném ručení 26 120 Kč, v roce 2020 se vyšplhala na téměř dvojnásobek, konkrétně na 50 915 Kč,“ uvádí Petr Jedlička a dodává: „Důvodem jsou nejen zvyšující se ceny práce v autoservisech a rostoucí ceny náhradních dílů, ale také technicky sofistikovanější systémy a tím nákladnější oprava vozidel. Celý trend nárůstu nákladů na opravy vozidel umocňuje zkomplikování dodavatelských řetězců v rámci pandemie COVID-19, kdy se meziroční nárůst nákladů na opravy dále zřetelně urychluje, z loňských 6 % na aktuálních cca 8 %.“

„Když se podíváme na nákupní centra, kde nejčastěji dochází k nehodám, na absolutní špici vede nákupní centrum Westfield na pražském Chodově. Je prostě největší v České republice, není problém se v něm ztratit pěšky i autem, a není proto divu, že za poslední dva roky se zde stalo celkem 106 dopravních nehod, s celkovou výší škody 4,73 mil. Kč,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends. Na mapě rizikových míst Portálu nehod ho najdete ZDE.

Druhým obchodním centrem je co do počtu nehod brněnská Olympia (na mapě rizikových míst ZDE). S 13 nehodami a celkovou škodou 561 000 Kč však zůstává daleko za pražským Chodovem.

Další obchodní centra, kde se nejčastěji bourá, se pak již drží v těsném závěsu:

  • KOLÍN (Futurum): 10 nehod, celková škoda: 214 100 Kč
  • TEPLICE (Olympia): 10 nehod, celková škoda: 187 000 Kč
  • OSTRAVA (Fórum Nová Karolina): 10 nehod, celková škoda: 176 000 Kč

Mapa rizikových míst ukáže, kde si dát pozor nejen u obchodních center

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám.

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.

 

 

  g+   sdílet